Spørsmål og svar om koronasituasjonen

Korona

Kan hunden min bli smittet med koronaviruset?

Veterinærinstituttet opplyser at det foreløpig ikke er noen indikasjoner på at hunder kan smittes med koronaviruset. Viruset spres fra menneske til menneske og er først og fremst et folkehelseproblem og ikke et dyrehelseproblem. 

Veterinærinstituttet har svart på en rekke spørsmål om dyr og koronavirus. Disse svarene finner du på Veterinærinstituttets nettsider.


Vi er en liten treningsgruppe, må vi allikevel avlyse treningene?

Alle treninger og arrangementer i NKKs regi er avlyst inntil videre. Dette gjelder uansett antall deltakere, og er i tråd med myndighetenes forbud mot organisert aktivitet.

NKK har ingen myndighet til å hindre folk i å trene hund i privat regi, men anbefaler på det sterkeste at alle følger myndighetenes råd. Samfunnet er avhengig av at alle tar sin del av samfunnsdugnaden og bidrar til å hindre smittespredning.

Se oppdaterte råd på Folkehelseinstituttets nettsider


Jeg har valpekull. Hvordan skal jeg sosialisere valpene?

Det er viktig å holde seg oppdatert på helsemyndighetenes anbefalinger, og følge disse. Ta en vurdering på om du er avhengig av andre for å få sosialisert valpene.

Ved å la valpene være med i ditt daglige liv, forbereder du dem for verden også utenfor hjemmet. La dem for eksempel være med deg rundt i huset, eller ute i hagen når de er gamle nok til det.

Vær spesielt nøye med håndhygienen. Alle som håndterer valpene bør vaske hendene godt både før og etter å ha vært i kontakt med valpene. På den måten minsker sannsynligheten for at smitte sprer seg fra en person til en annen via valpenes pels.


Kan jeg la valpekjøpere komme på besøk?

Her gjelder samme råd som i spørsmålet over. Et tips er å arrangere et virtuelt besøk ved hjelp av videotjenester som Skype, Facetime eller Messenger. Her kan du som oppdretter presentere valpene og tispen, samt vise hvordan du lever med dine hunder. På samme måte kan du også bli bedre kjent med valpekjøperne og deres hjem.


Hvordan overleverer jeg valpen?

Når valpen skal overleveres kreves det et fysisk møte. I tillegg til å følge rådene fra helsemyndighetene, kan følgende tiltak være gode:

  • Avtal på forhånd hvordan overleveringen skal skje.
  • Gå igjennom kjøpsavtalen sammen på telefon, og fyll inn så mye som mulig på forhånd.
  • Hold antallet personer som møtes ved overleveringen til et minimum, og la kun friske og symptomfrie personer være med på møtet.
  • Ungå fysisk kontakt, og vær svært nøye med hygienen.
  • La overleveringen skje utendørs.
  • Ikke send leker og liknende med valpen.


Kan jeg pare hunden min nå?

Siden det ikke er noen holdepunkter for at hunder kan bli syke av koronaviruset, er det ikke noe problem å gjennomføre paringer med tanke på hundehelsen. Det er derimot viktig at man bidrar til å begrense smittespredningen mennesker imellom. Det må være opp til hver enkelt oppdretter å selv ta en vurdering på om paring kan gjennomføres i tråd med myndighetenes råd og restriksjoner. Husk blant annet at kontakt mellom mennesker skal unngås.

Ta også høyde for at du selv kan bli syk på ugunstige tidspunkt, som for eksempel når tispa skal føde.


Kan jeg lufte hunden min som normalt?

Ja, du bør lufte hunden som normalt. Hunder må mosjoneres, trenes og aktiviseres slik at de får dekket sitt behov for fysisk og mental aktivitet og sosialt samvær. Gjennom tilstrekkelig aktivisering kan unødvendig frustrasjon unngås, slik at hunden har det best mulig, og er til glede for seg og sin familie. Også de som sitter i karantene og som ikke har symptomer kan lufte hunden sin hvis de holder god avstand til andre mennesker.

Er du syk og sitter i isolasjon, kan du eventuelt få naboer eller venner til å lufte hunden din. Vær da ekstra oppmerksom på hygienen. Selv om Veterinærinstituttet ikke mener det er noen holdepunkter for at smitte eller sykdomsoverføring skjer mellom hunder og mennesker, kan viruspartikler likevel overføres via halsbånd, hundeleker eller liknende.

Les mer om aktivisering av hund.


Hunden min er skadet eller syk, hva gjør jeg?

En del klinikker har som følge av korona-situasjonen innskrenket åpningstid, andre har stengt helt ned. Skaff deg en oversikt ved å sjekke din lokale klinikks hjemmeside.

Det er innført smitteverntiltak hos de fleste veterinærer. Hvis du selv har sykdomssymptomer bør du ringe klinikken før du møter opp, slik at dere sammen kan finne en løsning på hvordan hunden kan få behandling.


Jeg har betalt påmeldingsavgift til et arrangement som har blitt avlyst. Får jeg igjen pengene?

NKKs Hovedstyre har uttalt seg om NKKs økonomiske situasjon i en egen artikkel. Svaret på spørmål om tilbakebetaling finner du her.


Er NKKs administrasjon tilgjengelig for henvendelser?

NKK permitterer flertallet av medarbeiderne i administrasjonen fra 1. april.

Permitteringene vil få store konsekvenser for medlemmer, oppdrettere, hundeeiere og andre interessenter. Administrasjonen vil ha minimumsbemanning for å opprettholde tidskritisk saksbehandling, blant annet vil helse- og registreringstjenester bli utført, men tjenestene kan få noe forlenget saksbehandlingstid. Telefonlinjene holdes stengt til avdelingene, og e-post rundt enkeltsaker vil ikke bli besvart. Dette gjelder fra og med 1. april.

Vi henviser til selvbetjente tjenester på NKK Min side og informasjon på våre nettsider. Her kan dere se status på både registrerings-, eierskifte-, røntgensaker mv. Vi vil også søke å utvikle en nettside med de svar på de vanligste spørsmålene – følg med på våre nettsider www.nkk.no/for-hundeeiere.

Les mer om hvordan driften i NKK fremover blir her.

 

 

Våre samarbeidspartnere: