Søker å tilpasse utstillinger og andre aktiviteter

Foto: Cilje H A Moe

Arrangementer med over 500 deltakere vil ikke kunne avholdes før tidligst 1. september. Vi jobber for å tilpasse utstillingene NKK Trondheim, NKK Fauske, NKK Lillehammer og NKK Rogaland slik at disse kan gjennomføres innenfor gjeldende smitteverntiltak.

Publisert:

(Artikkelen er oppdatert med ny veileder utstilling 31. juli)

Kulturminister Abid Q. Raja informerte i dag 25. april om at regjeringen forlenger forbudet for alle arrangementer med over 500 deltakere frem til 1. september.

Beslutning for arrangementer med færre enn 500 deltakere kommer først torsdag 30. april. 

Prøver å tilpasse utstillinger til smittevernreglene

NKKs særkomite for utstillinger jobber med å se på muligheter for å tilpasse utstillingene til de nye smitteverntiltakene som kommer fra regjeringen. Vi håper regjeringen åpner for store nok arrangementer til at vi kan gjennomføre sommerens planlagte utstillinger i Trondheim, Fauske, Lillehammer og Rogaland. Arrangementene vil ikke bli slik vi er vant til, men om vi sammen kan skape løsninger slik at avlsarbeid og eksteriørbedømmelse kan gjennomføres for et noe mindre antall enn normalt ønsker vi å få til dette.

Mulige tilpasninger som vurderes for NKKs utstillinger er:

  • Arrangere utstillingen over flere dager og med flere dommere enn vanlig.
  • Ikke avholde finaler.
  • Styre oppmøtetider og antall utstillere på utstillingsplassen samtidig.
  • Fordele raser/grupper på ulike utstillingsplasser og eller utstillingssteder.
  • Begrenset påmeldingsantall.

Arbeider for å åpne også for andre aktiviteter

NKKs Jakthundkomite og Sportshundkomite jobber også nå med å få på plass regelverk og anbefalinger for ulike aktiviteter slik at disse kan åpnes opp igjen.
– Mange av aktivitetene disse komiteene jobber med har i utgangspunktet under 500 deltakere. Det mest spennende nå blir hvor mange deltakere det åpnes opp for etter 15. juni. Vi håper det blir mer enn dagens 5 personer.

 

 

Våre samarbeidspartnere: