Søk om støtte til aktiviteter

I 2017 ønsker NKK å søke midler på vegne av våre medlemsklubber, forbund og regioner, som skal støtte tiltak som forsterker hundens plass i norsk friluftsliv!

 

NKK arbeider for å gi alle hundeeiere tilgang på friluftsområder og -aktiviteter nær der vi bor. Hundehold er både helsefremmende og trivselsskapende både for hund og menneske. Hund og friluftsliv hører sammen! 

  • Har din klubb planlagt, eller ønske om, å gjennomføre prosjekter/arrangementer/aktiviteter som bidrar til å få folk ut på tur og i aktivitet?
  • Har din klubb planlagt, eller ønske om, å gjennomføre prosjekter/arrangementer/aktiviteter rettet spesielt mot barn og ungdom i aldersgruppen 6 -19 år, alene eller sammen med familien?
  • Trenger klubben støtte til å gjennomføre slike aktiviteter?

Da kan din klubb søke NKK om støtte for 2017!

NKK må søke sentrale midler for ordningen innen midten av januar. Vi er derfor avhengige av å få inn søkegrunnlaget fra klubbene innen 5. januar 2017. Vi er klar over at fristen for søknader er svært kort, og forstår at det er uheldig at dette kommer midt i juletiden. 

For å bli vurdert for støtte må din klubb sende følgende informasjon innen 5. januar 2017:

  1. Navn på prosjekt/arrangement
  2. Kontaktperson
  3. Kort beskrivelse av målsetninger og målgruppe, tid og sted
  4. Total budsjettramme for prosjektet, delt inn i nødvendige innkjøp og antall timer dere planlegger å bruke for frivillige

Har du en god idé - ta kontakt med din klubb!

Prosjektene klubben søker støtte til bør være planlagt gjennomført i perioden mai-desember 2017. Det er viktig å merke seg at støtten først utbetales i 2018.

Vi ønsker å lage en enkel søknadsprosess: Har din klubb en god idé, så send inn informasjon så godt det lar seg gjøre. Trenger vi ytterlige detaljer, så tar vi kontakt!

Kontaktinformasjon

  • Epost for søknader og spørsmål om ordningen: prosjektmidler@nkk.no 
  • Spørsmål og kommentarer på telefon ber vi om at fortrinnsvis stilles i telefontiden, til Dagny Wangensteen: Tirsdag og torsdag kl 10:00-14:00, telefonnummer: 93 27 80 93

En tilbakemelding på søknaden, og et evt. tilsagn om midler fra NKK får klubben i april/mai 2017. Midlene utbetales i 2018, og under forutsetning om at rapporten er levert.

 

Våre samarbeidspartnere: