Side om side for hundevelferd

Publisert:
 

Svenska Kennelklubben (SKK) har nå vedtatt en klar støtteerklæring til NKKs innsats for bedre hundevelferd i Kina, og går enda lengre: SKKs styre foreslår for sitt øverste organ at SKKs medlemsvilkår i FCI enten endres, eller at SKK forhandler seg ut av FCI. SKK har også vedtatt å avvente med å bestemme datoer for internasjonale utstillinger i 2018 i påvente av utfallet. 

- NKK har hatt en svært god dialog med våre svenske kollegaer gjennom hele perioden etter General Assembly i Milano, og jeg er derfor glad for at de nå kan synliggjøre sitt syn på saken, sier Trine Hage, adm. dir. i NKK.

SKK er svært kritiske til valg av Kina som vertsland for WDS 2019. - Verdensutstillingen er FCIs mest prestisjefulle prosjekt, og gjennom beslutningen om å legge verdensutstillingen til et land med grusomme hundetradisjoner risikerer man å skade tilliten til FCI alvorlig, sier SKKs styre i sitt enstemmige vedtak. Man kan ikke forsvare tildelingen av store internasjonale arrangementer til land med forhold under enhver kritikk – enten det handler om menneskerettighetene, usle arbeidsforhold eller hundehold – med at forholdene endres ved å avholde arrangementet. Man risikerer at lokale myndigheter og allmenheten ser på det som aksept heller enn et forbilde, konkluderer SKK.

I likhet med NKK oppfordrer nå SKK sine dommere og utstillere til å la være å reise til WDS i Kina, og minner også om at retur fra Kina kan medføre betydelige kostnader for hundeeieren.

Udemokratisk demokrati?

Tidligere i sommer har SKKs ordförare (formann), Nils Erik Åhmansson, gått ut i Hundsport og kritisert den skjeve demokratiske balansen innen FCI hvor et land har en stemme, uansett om man registrerer 150 eller 150.000 hunder årlig. I dagens vedtak utdypes dette ytterligere: Utviklingen de siste ti årene har gjort SKK mye mer kritisk til hvordan beslutningsprosessene i FCI fungerer. Stemmevekten fører til at store kennelklubber, med rik kynologisk tradisjon, mister innflytelse til fordel for små klubber med dårligere kynologisk kompetanse. Dette fører videre til at det kynologiske arbeidet blir begrenset til utstillinger og til at «små» land bestemmer hvordan man bruker FCIs økonomiske ressurser siden de representerer majoriteten.

Det er derimot de «store» kynologiske landene som bidrar med mesteparten av inntektene inn til FCI.

Uakseptabel behandling av NKK

SKK uttrykker også sin fulle støtte til NKKs rett til ytringsfrihet. – Det er helt uakseptabelt at et land som uttrykker sin- og sine medlemmers oppfatning skal rammes av trusler om sanksjoner fra FCI, heter det i vedtaket. Videre viser SKK til at dette ikke er et enkeltstående tilfelle, men snarere et tegn på en ukultur innen FCI.

Trine Hage er glad for støtten. – Hvis man ikke får lov å utrykke sine ønsker, tanker og konstruktiv kritikk innen en organisasjon, hvordan skal man bedre noe som helst? Det gjelder ellers i livet, og det gjelder i høyeste grad innen FCI. Engasjementet for hundevelferd er enormt blant oss alle, det har vi sett gjennom de siste to månedene, og FCI bør i likhet med oss bruke kreftene som ligger i dette engasjementet til å øke sitt fokus på det viktigste; hundevelferd. Det finnes mye å jobbe med innen hundevelferd, også her i Norge, selv om forskjellen på hvilke utfordringer som finnes her og for eksempel i Kina er enorme, legger hun til.

FCI-medlemskap på dagsorden i Norge

Allerede i fjor vedtok Representantskapet (NKKs øverste organ)  at NKK skal kartlegge og vurdere sitt FCI-medlemskap. – Dette arbeidet har nå pågått i flere måneder, og vi er klare for å legge fram saken til vedtak for årets Representantskap i november, avslutter Trine. 

 

Våre samarbeidspartnere: