Seier for hundehelsen

Publisert:
 

Næringskomiteen har nylig ferdigbehandlet et representantforslag om forbud av import av gatehunder. Import av gatehunder er et tema som har vekket stort engasjement hos befolkningen, inkludert NKKs medlemmer. Mattilsynet har vært en av aktørene som tidligere har gått ut med sterke advarsler om farene ved import av gatehunder – en advarsel NKK stiller seg bak.

NKKs medlemmer er svært engasjerte når det gjelder hundehelse, og hundehelse er også en rød tråd i hele NKKs virke. NKK var derfor tilstede under denne høringen. Vi presiserte i vårt innlegg at en innskjerping av regelverket når det gjelder gatehunder er nødvendig, men at dette ikke må føre til at det blir mer vanskelig å importere hunder fra seriøse aktører. Innlegget kan leses i sin helhet her.

Viktig og riktig av hensyn til hundehelsen

Komiteens merknader og tilråding, som fremmes av en samlet komité.

Når det gjelder selve tilrådingene er disse som følger:

I. Stortinget ber regjeringen innskjerpe forvaltningspraksis knyttet til import av gatehunder til Norge.
II. Stortinget ber regjeringen vurdere behovet for å innføre en obligatorisk ID-merking av hunder i Norge.

Disse tilrådingene er både riktige og viktige av hensyn til hundehelsen, og NKK anser det også som en svært viktig seier for våre medlemmer at komiteen også påpeker at fremtidig forvaltning ikke skal gjøre det mer vanskelig for oppdrettere å importere fra seriøse aktører.

I sin merknad til forslagene presiserer komiteen følgende: «Komiteen legger til grunn at endringer i forvaltningspraksis ikke skal gjøre det vesentlig vanskeligere å importere avls- og brukshunder fra seriøse aktører i utlandet.» NKK vil selvfølgelig følge saken videre, for å sikre at denne intensjonen opprettholdes.

Vil følge saken videre

Obligatorisk ID-merking for hund er også et tema som vekker engasjement hos norske hundeeiere. ID-merking var da også nylig tema for en reportasje på NRK Kveldsnytt.

Dette er noe NKK har arbeidet for i flere år, og er et punkt som også var inkludert i våre innspill til alle politiske partier i forbindelse med valget i fjor. Vi ser frem til å følge opp denne saken i tiden fremover, og kommer blant annet til å be om et møte med landbruksministeren for å diskutere oppfølgingen av vedtaket.

 

Våre samarbeidspartnere: