Samvittighetsfull avl er god helse

Publisert:
 

I sin kronikk "Mennesket, hundens verste venn" på nrk.no/ytring hevder Anne Woldmo langt på vei at rasehunder er ensbetydende med dårlig helse.

Følgende tilsvar fra NKK er publisert på NRK Ytring:

Samvittighetsfull avl er god helse

Utfordringene som blir beskrevet av Anne Woldmo i hennes kronikk «Mennesket, hundens verste venn» er ikke ukjente for Norsk Kennel Klub. Men det er en sannhet med modifikasjoner.

Viktigheten av oversiktlig og samvittighetsfull avl er viktigere enn noensinne. Man kan ikke sette likhetstegn mellom rasehund og syk hund. Den robuste valpen, som Woldmo omtaler som den optimale hunden, vil mest sannsynlig finnes hos en oppdretter som kan dokumentere hundens opphav, helse, og ikke minst funksjonalitet og gemytt.

Raseavl er basert på utvalg. Atferd er også et viktig kriterium i utvalget. Det er slik vi skaper forutsigbare egenskaper hos en hund, slik at kjøperen vet hva den kjøper, og kan både velge en rase som passer dens liv, og gi hunden et best mulig liv de 10-15 årene den lever. Altså skaper oppdretteren sammen med en valpekjøper en hund som har de beste forutsetningene til å være rustet til å leve i dagens samfunn – en robust hund.

Atferd er kombinasjon av flere ting, ikke bare genetikk. Det krever kunnskap; både hos oppdretter til å velge de best egnede avlsdyr, og sosialisere valper fram til de kommer til kjøperen, men så ligger det en stor jobb hos hundeeieren også. Hunden skal oppdras, trenes, sosialiseres, fôres, aktiviseres, og dens naturlige behov skal ivaretas. Dagens samfunn stiller meget høye krav til hunden og dens atferd.

Veien til useriøse oppdrettere viser seg dessverre å være meget kort. Norsk Kennel Klub får mange henvendelser av fortvilte hundeeiere som har kjøpt seg hund uten noen form for dokumentasjon. Henvendelsene gjelder alt fra alvorlige sykdommer til hunder som viser seg å ikke være den rasen de trodde de hadde kjøpt. At man da velger kun å fokusere på oppdrettere og dokumentert avl som noe negativt i denne sammenheng, er med på å skade hunden som vår beste venn.

I like stor grad som man retter fokus mot samvittighetsfull avl, må også kompetansen til potensielle hundeeiere økes. NKK vil at det å kjøpe hund skal være en veloverveid handling. En kompetent og velopplyst kjøper stiller de rette spørsmål og krav til oppdretteren, både når det gjelder helse og mentalitet. Det er et viktig bidrag i vårt arbeid mot enda sunnere hunder.

I stedet for å skape større omsetning til smuglere, «oppdrettere» hvis eneste mål er å tjene penger, eller de som lager «perfekte» nye blandingsraser med garantier som ingen seriøs oppdretter kan gå god for, ønsker NKK en bevisstgjøring og kunnskapsøkning. Vi har nemlig felles interesser – sunne og velfungerende hunder, til nytte og glede for sin eier og samfunnet.

 

Våre samarbeidspartnere: