Sammen for helse og velferd

Publisert:
 

Sammen for god helse og velferd for mops

Som følge av sommerens oppmerksomhet rundt kortsnutede raser og pusteproblemer grunnet eksteriøre overdrivelser, ble det i forrige uke avholdt et møte mellom Norsk Mopsklubb og administrasjonen i Norsk Kennel Klub. Også hos mops finnes problemer, og nå skal klubben kartlegge i hvilken grad dette gjelder hele rasen.

Det er viktig for NKK at raseklubbene forvalter egen rase til dens beste. NKK er imponert over det grundige arbeidet som nå er satt i gang fra Norsk Mopsklubb sin side for å kartlegge helsen til mops.

Norsk Mops Klubb har utarbeidet en strategi og gjennomføringsplan som strekker seg over flere år. Planen inneholder blant annet en helseundersøkelse i samarbeid med Frode Lingaas ved Veterinærhøgskolen, spørreundersøkelse til veterinærer i hele landet, nordisk dommerkonferanse, oppdretterseminar og selvfølgelig ferdigstillelse av avlsstrategien (RAS).

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Sammen for helse og velferd

Silje Kathrine Bjarkøy -sekretær NMK, Elisabeth Juverud- styremedlem NMK, Christine Sonberg- leder NMK, Trine Hage - adm.dir NKK, Astrid Indrebø - Veterinær fagsjef NKK, Kristin H. Aukrust - leder for Helseavdelingen NKK, Moa Persson- leder Svensk Mopsklubb og Kim Bellamy - Avlskonsulent NKK (Foto: NKK)

Norsk Mopsklubb har inngått et samarbeid med Svensk Mopsklubb, Mopsordenen, som også deltok på møtet hos NKK. Samarbeidet tar sikte på å bli et nordisk samarbeid der også Finsk- og Dansk Mopsklubb blir invitert til å delta. NKK ser det som svært positivt og viktig at raseklubbene samarbeider på tvers av landegrensene og drar nytte av hverandres erfaringer og undersøkelser.

Norsk Kennel Klub har også nylig hatt et møte med Norsk Bulldog Klubb, og etter initiativ fra bulldogklubben jobbes det med å utvikle en kondisjonstest. På møte med Norsk Mopsklubb ble det diskutert i hvilken grad en kondisjonstest kan være et nyttig verktøy for mops, og Norsk Mopsklubb vil på sikt bidra i dette arbeidet.

Møtet var svært konstruktivt, og det er ingen tvil om at det er et stort engasjement i raseklubben. Blant annet var Norsk Mopsklubb tydelige på hva som er viktig for deres rase og hvordan eventuelle tiltak må tilpasses den enkelte rases utfordringer. Møtet mellom Norsk Mopsklubb og NKK er et flott eksempel på hvordan administrasjonen og raseklubbene kan arbeide sammen for hundens velferd og helse. 

Administrasjonen i Norsk Kennel Klub ser frem til et godt samarbeid med raseklubben videre fremover.

 

Våre samarbeidspartnere: