Reven i Drøbak flyttes i løpet av dagen

 

Norske Dachshundklubbers Forbund, Norsk Terrier Klub og NKK har hatt møte i dag. Vi ønsker å informere om at reven i Drøbak, der Mattilsynet i Østfold og Follo vedtok avvikling av dyrehold, i dag flyttes til et sted med større boareal, generelt bedre boforhold, og selskap. Reven brukes nå ikke i hitrening.

Norsk Kennel Klub ønsker også å understreke at reven i Drøbak ikke er Ingrid, reven som ble filmet av NRK under hitreningen.

Historien til reven Ingrid

Reven Ingrid lever i en fullverdig hundegård med både inne- og uteområder. Hun holdes som en hund, og har selskap med en annen rev i hundegården ved siden av. Ingrid trenes blant annet med klikker-trening.

Reven Ingrid brukes i hitrening maksimalt to timer i uka fra mai til september når værforholdene tillater det.

Videre arbeid

Miljødirektoratet har siden 2008 vært tydelige på at hunder skal brukes til sporing og jakt, og hijakt med hund er en ønsket jaktform av myndighetene. Bakgrunnen for dette er behovet for forvaltning av vilt, sykdomsbegrensning, ettersøk av skadede dyr og jakt på uønskede arter, som for eksempel mårhund.

Så lenge hijakt med hund er en ønsket jaktform av myndighetene, er det essensielt at hunder som brukes på denne typen jakt er godt forberedt på situasjonen de møter. Hitrening bedrives for å sikre nettopp dette.

NKK arbeider videre med å få myndighetenes tilbakemelding for revehold og hitrening som vi lenge har etterspurt.

 

Våre samarbeidspartnere: