Resultater/Katalog NKK Sandefjord

NKK sandefjord, afghansk mynde
Velkommen til NKK Sandefjord 2021. Foto: Roger Sjølstad / NKK

NKKs internasjonale utstillinger på Oslofjord Convention Center i Sandefjord 5.- 6.juni 2021 med Crufts-kvalifisering, avholdes i tråd med smittevernreglene. Vi gleder oss til å ønske velkommen til NKK Sandefjord.

Publisert:
 

 

Katalogene vil blir publisert her morgenen for hver utstillingsdag.

NKK Sandefjord vil omfatte flere atskilte arrangementer. Deltakere kan kun være til stede på arrangementet som egen hund/hunder er påmeldt til, og må forlate området når disse er ferdig bedømt.

NB! De til enhver tid gjeldende smittevernregler gjelder. Deltakelse på arrangementene fordrer at man er frisk, ikke har luftveissymptomer eller er i karantene. Utstillingens leder eller assisterende utstillingsledere kan bortvise deltakere/utstillere dersom smittevernreglene ikke overholdes. Hold avstand!

Arrangementene er ikke åpent for publikum. 

Valpeklasser, juniorhandling, avls- og oppdretterklasser avholdes ikke. Gruppefinaler arrangeres dersom det er mulig innenfor gjeldende smittevernregler, for hver enkelt gruppe når alle raser i gruppen er ferdig bedømt. Øvrige finaler avholdes ikke. Rasevinnere som venter på gruppefinale må oppholde seg på anvist sted.

Følgende hunder blir på utstillingen i Sandefjord kvalifisert for Crufts 2022:

  • BIR
  • BIM
  • Beste junior tispe og beste junior hannhund med excellent

NKK vil ha sekretariat på området. Det vil være begrenset tilgang til å kjøpe ulike
hundeartikler knyttet til arrangementet.

Må arrangementene avlyses pga nye/ytterligere restriksjoner, vil påmeldingsavgiften refunderes.

Fullcertordningen – justert praktisering

Etter gjennomført høring blant klubbene vedtok NKKs Hovedstyre en justering av fullcertordningen, som ble gjort gjeldende fra 1.6.2021.

Justeringen medfører at kun de to beste hundene med CK som ikke er norske champions (NUCH), konkurrerer om cert og reservecert. Hvis den beste av disse er fullcertet, går certet til nummer to. Reservecert deles ikke ut. Om begge er fullcertet, deles ikke cert eller reservecert ut.

Tidligere fantes ikke denne begrensningen.

For klubber som har reservert seg mot å omfattes av fullcertordningen, er det ingen endringer.

 

Våre samarbeidspartnere: