Resultater/katalog NKK Rogaland

NKK Rogaland 2021

Norsk Kennel klub ønsker velkommen til internasjonal eksteriørutstilling med valpeklasse 6 – 9 måneder i Rogaland, 4. og 5. september 2021.

 

Resultater blir publisert direkte gjennom helgen, her

Katalog lørdag (PDF, 877KB)

Katalog søndag (PDF, 831KB)

NKK Rogaland vil omfatte flere atskilte arrangementer.

Smittevern

Gjeldende smittevernregler gjelder! Hold avstand!

Deltakere kan kun være til stede på arrangementet som egen hund/hunder er påmeldt til, og må forlate området når disse er ferdig bedømt.

Deltakelse på arrangementene fordrer at man er frisk, ikke har luftveissymptomer eller er i karantene. Utstillingens leder eller assisterende utstillingsledere kan bortvise deltakere/utstillere dersom smittevernreglene ikke overholdes.

Arrangementene er ikke åpent for publikum.

NKK Rogaland vil ha sekretariat på området. Det vil være kiosksalg dersom smittevernreglene tillater dette.

NB: Det blir likevel ikke avholdt finaler på NKK Rogaland. NKK region Rogaland som er arrangør av utstillingen har sendt ut informasjon til alle utstillere om dette.  

Påmeldingsfrist 

Fristen for påmelding er ute.

Valpeklasse dømmes av rasedommer så langt mulig.
*Med forbehold om dommerendringer.

Bobil

Bestilling av plass til bobil og campingvogner gjøres via mail til bobil@orreil.no 

Fullcertordningen – justert praktisering

Etter gjennomført høring blant klubbene vedtok NKKs Hovedstyre en justering av fullcertordningen, som ble gjort gjeldende fra 1.6.2021.

Justeringen medfører at kun de to beste hundene med CK som ikke er norske champions (NUCH), konkurrerer om cert og reservecert. Hvis den beste av disse er fullcertet, går certet til nummer to. Reservecert deles ikke ut. Om begge er fullcertet, deles ikke cert eller reservecert ut.

Tidligere fantes ikke denne begrensningen.

For klubber som har reservert seg mot å omfattes av fullcertordningen, er det ingen endringer.

 

Våre samarbeidspartnere: