Resultater/katalog NKK Harstad

NKK Harstad

NKK ønsker velkommen til internasjonal eksteriørutstilling med valpeklasser 6 – 9 måneder og juniorhandling i Krafthallen, Harstad 2 – 3. oktober 2021

 


Resultater fra utstillingen kan du følge direkte gjennom helgen, her

Katalog Lørdag (PDF, 3MB)

Katalog SØNDAG (PDF, 3MB)

Smittevern

Områdene deles inn i adskilte soner. Deltakere kan kun oppholde seg i tildelt sone og bes forlate område når egen hund er ferdig bedømt.

Avhengig av antall påmeldte er det aktuelt å dele bedømmelsen inn i en pulje på formiddagen og en pulje på ettermiddagen. Deltakere i den enkelte pulje kan ikke oppholde seg på området utover tiden i egen pulje. Rasevinnere som venter på deltakelse i finaler må oppholde seg på anvist sted.

Deltakelse på arrangementet fordrer at man er frisk, ikke har luftveissymptomer eller er i karantene. Utstillingens leder kan bortvise deltakere/utstillere dersom smittevernreglene ikke overholdes.

Arrangementet er ikke åpent for publikum.

Valpeklasse 6 – 9 måneder dømmes av rasedommer så langt mulig

Påmeldingsfrister:

Påmeldingsfristene er ute

BOBILPARKERING

I forbindelse med årets NKK Harstad er det svært begrenset mulighet for parkering av bobil i nærheten av utstillingshallen. Dette på grunn av forhold vi ikke rår over.

Det vil kun være få plasser med strøm ved hallen og noen plasser uten strøm ca. 500 meter fra hallen.

Booking/Reservasjon av disse plassene gjøres til harstadhund@gmail.com. Oppgi navn, telefonnummer og e-post-adresse.

Først til mølla-prinsippet gjelder mht. strømplasser.  Vær snill å gjøre oppmerksom på om du ønsker plass uten strøm i fall du ikke får med strøm.

Ellers henviser vi til Harstad Camping , som ligger ca 3 km fra anlegget.

Fullcertordningen – justert praktisering

Etter gjennomført høring blant klubbene vedtok NKKs Hovedstyre en justering av fullcertordningen, som ble gjort gjeldende fra 1.6.2021.

Justeringen medfører at kun de to beste hundene med CK som ikke er norske champions (NUCH), konkurrerer om cert og reservecert. Hvis den beste av disse er fullcertet, går certet til nummer to. Reservecert deles ikke ut. Om begge er fullcertet, deles ikke cert eller reservecert ut.

Tidligere fantes ikke denne begrensningen.

For klubber som har reservert seg mot å omfattes av fullcertordningen, er det ingen endringer.

 

Våre samarbeidspartnere: