Representantskapsmøtet 2018

Datoen for NKKs ordinære representantskapsmøte 2018 er satt. Det vil bli avholdt 3. og 4. november på Quality Hotel Gardermoen.

Publisert:
 

Det vises til Hovedstyrets vedtak i sak 159/2017 hvor NKKs ordinære representantskapsmøte 2018, det 57. ordinære, ble vedtatt berammet til 3. og 4. november 2018.

I henhold til NKKs lover - § 3-3 – sendes herved innkalling til representantskapsmøtet 2018.  

Møtet starter kl 10.00 lørdag og det beregnes avslutning senest kl. 15.00 søndag.

Nærmere informasjon om påmelding og overnatting/middag kommer i egen mail til representatnene.

Kandidater til valg

Forslag på kandidater til valg sendes til e-postadressen adm@nkk.no.

Administrasjonen vil sørge for at alle innkomne forslag blir videreformidlet til Representantskapets Valgkomite ved dets leder. Det skal sendes inn en kort presentasjon av de(n) foreslåtte kandidat(er), og denne malen skal benyttes.

Foreslåtte kandidater må være forespurt samt ha godkjent at presentasjonen offentliggjøres i de dokumenter som sendes representanter før møtet.

Valgkomiteen presenterer endelig liste over de kandidater som sier seg villig til å ta gjenvalg, denne vil bli sendt ut senest 1. juni 2018. 
Følgende er på valg.
 

Forslag til saker

Saker som ønskes fremmet på årets representantskapsmøte sendes også til epostadressen: adm@nkk.no og fristen er også her 15. august. Se lovene § 3-4 om hvilke oppgaver representantskapet har.

Forslagsrett til Representantskapsmøtet har alle NKKs klubber og forbund, regionene, Hovedstyret og foreninger som har samarbeidsavtale med NKK og Representantskapsmøtets komiteer hva gjelder sitt saksområde. 

Om Representantskapsmøtet:

  • Grunnprinsippet i NKK er at alle medlemmer har én stemme – denne stemmerettigheten utøves gjennom medlemskapet i de lokale klubbene eller raseklubbene. Alle medlemmer har likeverdig innvirkning og stemmerett i organisasjonen.
  • Medlemmer representeres i Representantskapet (RS) – medlemmer «utøver» stemmen i tilknyttet klubb, mens stemmen representeres i RS av valgt representant.
  • Raseklubbene representeres direkte i RS mens lokale hundeklubber representeres av regionene.
  • RS er det organet i NKK som velger NKKs hovedstyre. Hovedstyret er ansvarlig for det overordnede strategiske arbeidet, og er NKKs høyeste myndighet mellom Representantskapsmøtene.
 

Våre samarbeidspartnere: