Registrering og aktiviteter for cavalier

Illustrasjonsfoto
(Foto istock og NKK/Roger Sjølstad)

I forbindelse med dommen i Borgarting Lagmannsrett ønsker NKK å informere om behandling av registreringsoppgaver og aktivitetsdeltakelse for de cavalier king charles spaniel.

Publisert:

Sist oppdatert 17.12.2022

Borgarting Lagmannsrett fremla kjennelse i saken mellom NKK, raseklubber og seks oppdrettere og Dyrebeskyttelsen fredag 18.11.2022. Informasjon om kjennelsen her.

Dommen er ikke rettskraftig før den er enten avvist eller behandlet av Høyesterett, og medfører ingen endringer i forhold til registrering og deltakelse på aktiviteter. 

Ingen endringer for oppdrettere og eiere

Dommen medfører ingen endringer for oppdrettere og eiere av cavalier king charles spaniels. Det vil si at hunder fremdeles kan kullregistreres, eierskiftes og omregistreres som normalt.

Hundene kan delta som normalt på alle aktiviteter, treninger, konkurranser og utstillinger.

Dersom en dom skulle bli rettskraftig vil det kunne berøre registrering av valpekull der selve paringen er foretatt etter at dommen ble rettskraftig. Det vil ikke berøre eierskifter av allerede registrerte hunder og heller ikke import/omregistrering. En eventuell rettskraftig dom vil heller ikke berøre anledningen til å delta med hundene på treninger, aktiviteter og konkurranser.
 

 

Våre samarbeidspartnere: