Referat fra møtet om cavalierens helse

Møte mellom the Kennel Club (the KC), Norsk Cavalierklubb (NCK) og Norsk Kennel Klub (NKK), 22. september 2017 i London.

Publisert:
 

Til stede var flere representanter for helseavdelingen i the KC. Fra Norge deltok Trine Hage (NKK Adm. dir.)

Aud Schønning (NCK, leder)

Liv Anne Klubben (NCK, styremedlem)

Kristin Wear Prestrud (NKK, leder for Helseavdelingen)

The Kennel Club presenterte helseavdelingen (the Health & Breeder Services department), litt historikk og nyvinninger innen helsearbeid og -forskning. De presenterte også sitt Breed Health and Conservation Plans Project (BHCP), som startet i 2016 og der cavalier er en av 17 raser som er inkludert. BHCP samler informasjon om rasenes helse fra ulike kilder: vitenskapelig forskning, forsikringsdata og populasjonsanalyse, VetCompass-data (diagnoseregistreringssystem for dyreklinikker/veterinærer), raseklubbenes helseundersøkelser, data fra helseprogrammer og rapporter, samt eventuelle forskningsprosjekter som involverer den aktuelle rasen. 

Helsesituasjonen hos cavalier ble diskutert. Rasens mest omfattende helseproblem er hjerteproblemer i form av klaffefeil (MMVD – myxomatous mitral valve disease). Angivelsen av hvor utbredt denne sykdommen er varierer noe med ulike kilder. Program for hjerteundersøkelse for cavalier var et tema, med historikk fra oppstarten av den britiske cavalierklubbens hjerteprogram til dagens diskusjoner med the Veterinary Cardiovascular Society. The KC ser nå på «den danske modellen» med full ultralydundersøkelse av hjertet for avlsdyr. NKK informerte om at vi er i ferd med å tilrettelegge for et system for hjertescreening med ultralyd for alle raser med spesialutdannede undersøkere, men der cavalier får et unntak og også kan undersøkes med bare lytting (auskultasjon) av spesifiserte undersøkere. Cavalier har fått dette unntaket fordi de stort sett kun har én type hjertesykdom og denne høres godt med stetoskop. I tillegg blir tilgangen på undersøkere (geografisk og antall) mye bedre for lytting enn for full ultralydundrsøkelse.

Chiari malformation/syringomyeli (CM/SM) ble også diskutert. CM/SM innebærer misdannelse i bakhodeknokkelen (CM), som kan resultere i væskefylte hulrom i sentralnervesystemet (SM) og smerter/ubehag. Til nå har rapportene vist at de fleste cavalierer har CM, men i de fleste tilfeller er det SM man er bekymret for fordi dette ofte er assosiert til smerte. Det er også angitt at CM i seg selv kan gi smerte, selv om hunden ikke har utviklet SM. Forekomsten av SM varierer mye mellom ulike undersøkelser. I Storbritannina ble CM/SM-programmet lansert i 2012. Dette er et frivillig program med avlsretningslinjer basert på SM (både MR-resultater og eventuelle kliniske symptomer). Imidlertid har det vært dårlig deltakelse med 257 cavalierer inkludert til nå. The KC har satt i gang et prosjekt for å forsøke å tilby indeks (estimated breeding values, EBV) som avlsverktøy for SM. Man kan ikke beregne indeks uten at et visst antall hunder har MR-resultat. For at indeks eventuelt skal være mulig i framtida, må så mange hunder MR-skannes at indeksen blir sikker på individnivå. Viktigheten av engasjement og støtte fra raseklubben ble understreket.  Noen av studiene rundt SM/CM inkluderer relativt få hunder, og mer informasjon trengs. NCK presenterte avlsprogrammet for rasen i Norge - litt historikk og dagens regler.

Et krysningsprosjekt medfører noen praktiske spørsmål rundt registrering og utstedelse av stamtavle. The KC demonstrerte hvordan en stamtavle for en krysningshund ser ut, og hvordan krysningshunden blir inkorporert i rasen. NKK presenterte kort våre egne krysningsprosjekter på norske harehundraser og norsk lundehund. Videre presenterte NKK hovedstyrevedtaket og grunnlaget for henvendelsen til the KC og FCI. I denne forbindelsen diskuterte vi den norske dyrevelferdslovgivningen, som er streng når det gjelder å videreføre sykdomsanlegg til neste generasjon dyr.

Oppsummert var the KC positiv til krysningsprosjekt så lenge det blir satt inn i en vitenskapelig ramme.

NKK og NCK vil fortsette sitt samarbeid, og NCK vil presentere sine anbefalinger på årsmøtet i 2018.

 

Våre samarbeidspartnere: