Providencia alcalifasciens

Bakterien Providencia alcalifaciens er funnet i stort antall i tarmen til nesten alle de obduserte hundene, og en levende hund med blodig mage-tarminfeksjon. Veterinærinstituttet og Mattilsynet kan imidlertid ikke si om det er denne bakterien som er årsak til sykdommen, eller om den har blusset opp i tarmen pga. andre forhold.

Publisert:

Veterinærinstituttet undersøker nå de ulike bakteriene for å se om de kommer fra samme stamme, noe som kan forklare om det er snakk om et utbrudd, eller en rekke enkelttilfeller.

Tidligere forekomst i Norge

Bakterien Providencia alcalifaciens er sjelden diagnostisert i Norge. Imidlertid studerte bachelorstudenter ved Veterinærhøgskolen 12 tilfeller av mage/tarmsykdom i 2005-2006, hvor Providencia alcalifaciens hadde blitt påvist i rikelig monn i avføringen. Det dreide seg om seks tilfeller hvert av de to årene, alle om høsten. Symptomene til de syke hundene varierte fra mindre alvorlige mage-tarmproblemer til blodig diaré, eventuelt sammen med oppkast. To av hundene døde, en hvert år.  

Selv om bakterien ble funnet i rikt monn i prøvene fra de syke hundene, kunne man ikke da – som i dagens situasjon – si sikkert om bakterien var den faktiske årsaken til sykdom, eller ikke. Siden den tid har ikke NMBU Veterinærhøgskolen påvist Providencia alcalifaciens som årsak til sykdom hos hund i Norge. Dersom bakterien hadde dukket opp i rikt monn i prøver hos NMBU Veterinærhøgskolen, ville dette blitt avdekket.

Generelt om providencia

Det fins per i dag ni ulike providencia-arter. Disse kan gi ulike typer sykdom, som for eksempel urinveisinfeksjoner, sårinfeksjoner, såkalte sykehusinfeksjoner, og diaré. Providencia alcalifaciens, som er funnet i stort antall i tarmen til de syke/døde hundene, er kjent for å gi vandig diaré hos menneske. Den er også kjent for å gi diaré hos hund, og blodig lungebetennelse hos grisunger. Bakterien invaderer celler i flere av lagene i slimhinnen i tarmen, og forstyrrer dermed tarmens funksjon. Ulike stammer av Providencia alcalifaciens kan gi ulik alvorlighetsgrad av diaré. 

De senere årene har man på mennesker sett utbrudd av diaré med Providencia alcalifaciens, hvor forurenset mat var smittekilden (potetsalat, potetmos, wienersnitsel og diverse retter fra en skolekantine). Det er også kjent at bakterien kan gi diaré ved utenlandsreiser, spesielt til Østen. De reisende har antakelig blitt smittet via forurenset vann, samt rå og dårlig varmebehandlet mat.

I en rekke utenlandske studier har Providencia alcalifaciens vist seg å være resistent (motstandsdyktig) mot flere typer antibiotika. Disse studiene har blitt utført i Latin-Amerika og Østen. Europeiske studier har imidlertid vist at kun 2% (Nederland) og 2,6% (Tyskland) av bakteriene er resistente. 

Fakta om Providencia alcalifaciens

 • Gram negativ bakterie tilhørende slekten enterobacteriacea
 • Reservoir i naturen: vann, jord, kloakk, 
 • Reservoir i dyr: Blant annet fugl, fluer, katt, hund, marsvin, pingviner, høns, storfe.  
 • Ble påvist i forbindelse med sykdom hos hund i Norge også høsten 2005 og 2006.


Kilder

 • Trine M. L’abée-Lund Normann, NMBU Veterinærhøgskolen (personlig meddelelse).
 • Albert MJ et. al. Pathogenesis of Providencia alcalifaciens-induced diarrhea. Infect Immun. 1992 Dec;60(12):5017-24.
 • Shah MM et. al. First Report of a Foodborne Providencia alcalifaciens Outbreak in Kenya. Am J Trop Med Hyg. 2015 Sep;93(3):497-500. doi: 10.4269/ajtmh.15-0126. Epub 2015 Jun 29.
 • Murata T et. al. A large outbreak of foodborne infection attributed to Providencia alcalifaciens. J Infect Dis. 2001 Oct 15;184(8):1050-5. Epub 2001 Aug 29.
 • Shima A et.al. Prevalence of Providencia Strains among Patients with Diarrhea and in Retail Meats in Thailand. Jpn J Infect Dis. 2016 Jul 22;69(4):323-5. doi: 10.7883/yoken.JJID.2015.224. Epub 2015 Sep 11.
 • DI H et.al. Providencia in retail meats from Guangzhou, China and Osaka, Japan: prevalence, antimicrobial resistance and characterization of classes 1, 2 and 3 integrons. J Vet Med Sci. 2018 May 18;80(5):829-835. doi: 10.1292/jvms.18-0037. Epub 2018 Mar 19.
 • Shah MM et. al. Epidemiology and Pathogenesis of Providencia alcalifaciens Infections. Am J Trop Med Hyg. 2019 Aug;101(2):290-293. doi: 10.4269/ajtmh.18-0376.
   
 

Våre samarbeidspartnere: