Prisregulering fra nyttår

Coins of Norway. Norwegian Elkhound dog depicted in Norwegian fifty ore coin.
Foto: iStock ID:513134269

NKK setter opp priser på alle helse - og registreringstjenester, påmeldinger til utstillinger og aktiviteter mv. fra nyttår. Prisøkningen vil være på 6,3%, og er basert på utvikling av konsumprisindeksen (SSB) i perioden 1. juni 2021 til 1. juni 2022.

Publisert:

Prisene på de ulike tjenestene justeres med utgangspunkt i bestillingstidspunkt for tjenestene/ påmeldingene.
Også grunnkontingent justeres med 6,3% til kr 313,- for 2023, i tråd med vedtak på NKKs Representantskapsmøte.

 

 

Våre samarbeidspartnere: