Prisøkning på NKKs produkter

Hund med laptop
Foto: iStock

Fra og med lørdag 15. mai øker prisene på flere av Norsk Kennel Klubs produkter og tjenester med 15 prosent.

 

Tjenestene og produktene som omfattes av prisøkningen er som følger:

Helseprodukter Nye priser Gamle priser
HD/AD kr 322 kr 280
DNA kr 288 kr 250
Knær og Spondelose kr 365 kr 317
Knær Patella kr 265 kr 230
Internettregistrering    
pr. valp (medlem) kr 564 kr 490
pr. valp eldre enn 3 måneder (medlem) kr 845 kr 735
pr. valp Norsk rase ( medlem) * kr 282 kr 245
pr. valp (ikke medlem) kr 1 127 kr 980
pr.valp eldre enn 3 måneder (ikke medlem) kr 1 691 kr 1 470
pr. valp Norsk rase ( ikke medlem) * kr 564 kr 490
Manuell registrering av kull    
Medlem pr. valp kr 828 kr 720
Medlem pr. valp eldre enn 3 måneder kr 1 242 kr 1 080
Medlem - pr. valp Norsk rase * kr 414 kr 360
Ikke medlem pr. valp kr 1 656 kr 1 440
Ikke medlem pr.valp eldre enn 3 måneder kr 2 484 kr 2 160
Ikke medlem pr. valp Norsk rase * kr 564 kr 490
Andre registreringsprodukter    
Kennelnavn kr 3 393 kr 2 950
Kennelnavn endring kr 1 886 kr 1 640
Omreg.utenlandsk hund (medlem) kr 980 kr 852
Omreg. utenlandsk hund (ikke medlem) kr 1 960 kr 1 704
Sædbank 1-15 strå kr 77 kr 67
Sædbank 16-40 strå kr 130 kr 113
Sædbank 41-70 strå kr 152 kr 132
Sædbank 71-100 strå kr 184 kr 160
Nox registrering kr 1 058 kr 920
Kopi registreringsbevis kr 552 kr 480
Blodprøve Staff kr 121 kr 105
Avlssperre på enkelthund kr 552 kr 480
ECVO attester kr 288 kr 250

*Spesialprisene gjelder kun de norske utrydningstruede rasene
(Dunker, haldenstøver, hygenhund, norsk buhund og norsk lundehund)

De nye prisene vil gjelde fra og med 15. mai i år.

 

Våre samarbeidspartnere: