Prisendringer fra 1.7.2017

Fra 1.7.2017 innføres det gebyr for godkjenning av norske og nordiske championater, registrering av championater og vinnertitler fra utlandet og registrering av mellomtitler i aktivitetsgrener.

 

IT-avgiften reduseres

IT-avgiften som medlemsklubber og forbund betaler for å benytte elektronisk påmelding til utstilling og prøver reduseres fra 1. juli fra 6,5% til 2,5% av påmeldingsavgiften.

NKK sentralt belastes som tidligere for transaksjonskostnader på nett via vår betalingsavtale med Nets. Endringene er i tråd med hva som i dag er vanlig gebyr for elektroniske tjenester på andre områder. Endringen har vært ønsket fra forbund og klubber og vil gi lavere kostnader og betydelig lettelse når det gjelder manuelt arbeid for prøvearrangørene. Dette vil komme klubbers og forbunds medlemmer til gode gjennom mulige tiltak og medlemsfordeler i eget forbund og klubb.

Gebyr for godkjenning av championat

NKKs hovedstyre vedtok i desember i fjor (sak 171/16) å innføre gebyr for godkjenning av norske og nordiske championater, registrering av championater og vinnertitler fra utlandet, og registrering av mellomtitler i aktivitetsgrener med virkning fra 1.7.2017.

Prissettingen er nødvendig for å dekke klubber og forbunds ønsker om tjenester, IT-løsninger, støtte til dommerutdanning, landslag og andre tiltak. Gebyr knyttet direkte til ulike tjenester medfører at kostnader i større grad dekkes av den som benytter tjenestene, og i mindre grad finansieres av alle medlemmer.

Oversikt over gebyrene som innføres fra 01.07.2017 finnes nedenfor. Vennligst merk at alle oppgitte priser er medlemspriser.

  • Norsk championat: kr. 250,-
  • Nordisk championat (norske hunder): kr. 250,-
  • Championat og vinnertitler fra utlandet: kr. 200,-
  • Mellomtittel (norske aktivitetsgrener inkl. prøvetitler, jakt og brukshundprøver): kr. 200,-

NM titler alle grener og Nordiske mesterskapstitler (jakt- og brukshundprøver), samt norske vinnertitler (utstilling) vil fortsatt bli registrert uten gebyr.

Alle championater og titler må fra 1.7.17 registreres via Min Side. Ved registrering av championater og vinnertitler fra utlandet kan man få registrert inntil tre titler samtidig. Korrekte bekreftelser må lastes opp og legges ved i systemet.

Utenlandske hunder

Hunder bosatt eller registrert i utlandet skal fra 1.7.2017 også søke sine norske championater via Min Side. Eier må i forkant sende kopi av stamtavle, eieropplysninger og eventuell championatbekreftelse fra annet land på e-post til championat@nkk.no slik at hunden blir lagt inn i NKKs system med korrekte opplysninger. Når hunden er lagt inn kan championat søkes om via Min side. 

 

Våre samarbeidspartnere: