PRESSEMELDING: Kroken på døra om vi ikke får hjelp raskt

Mange barn og unge driver med aktiviteter som agility og lydighet organisert av NKKs mange medlemsklubber. Dette tilbudet er nå i fare. Dette bildet er fra NM i agility 2019 (Foto: Ole Walter Sundlo)
Mange barn og unge driver med aktiviteter som agility og lydighet organisert av NKKs mange medlemsklubber. Dette tilbudet er nå i fare. Dette bildet er fra NM i agility 2019 og viser Camilla Arnesen og Miko i aksjon. (Foto: Ole Walter Sundlo)

Norge står i fare for å miste en sentral aktør for hundeeiere og for samfunnet. Prisen for å redde organisasjonen er ikke høy, vi trenger 10 millioner kroner. - Gevinsten er større enn regjeringen forstår, sier administrerende direktør i Norsk Kennel Klub Torbjørn Brenna. Smitteverntiltakene fra regjeringen har kostet Norsk Kennel Klub 23 millioner kroner. Krisepakkene for frivilligheten kan erstatte bare inntil 1,2 millioner kroner. Organisasjonen er fortvilet over at regjeringens øvrige krisepakker ikke er for dem.

Rundt 1,2 millioner mennesker lever med hund. Slik det er nå blir en viktig samfunnsaktør borte. Norsk Kennel Klub er avhengige av at regjeringen tar seg tid til å snakke med oss om løsninger, sier styreleder i Norsk Kennel Klub Jan Helge Nordby.

Våre 72.000 engasjerte medlemmer får en bedre hverdag takket være sitt samvær og aktivitet med hund. Vi trenger hjelp på deres vegne slik at vi kan fortsette med den viktige samfunnsnyttige jobben vi gjør – og vi trenger den hjelpen nå.

Regjeringens krisepakker treffer ikke

Norsk Kennel Klub er en av Norges største frivillige organisasjoner. I vår historie på 120 år har vi aldri stått i en så krevende situasjon som nå.

Norsk Kennel Klub taper 23 millioner kroner på smitteverntiltakene. Vi har permittert, og nesten all aktivitet er stanset. Vi er nå på minimal drift. Vi har aldri tidligere mottatt noen form for statsstøtte. Nå trenger vi 10 millioner kroner for å redde organisasjonen.

Krisepakkene som finnes per i dag treffer ikke frivillige organisasjoner. Vi kan maksimalt få 1,2 millioner fra pakken til frivilligheten. Krisepakkene til bedrifter får vi ikke tilgang til, fordi vi ikke har økonomi som formål.

- Fremtiden til kennelklubben er avhengige av en pakke som treffer oss raskt, sier administrerende direktør Torbjørn Brenna. 

En viktig samfunnsaktør kan forsvinne

Hvis NKK blir borte, har vi ikke lenger en aktør som sørger for sunn og målrettet avl av hunder til viktige samfunnsfunksjoner som førerhunder, servicehunder, narkotikahunder, ettersøkshunder og redningshunder.

Norsk Kennel Klub har et godt samarbeid med Landbruks- og matdepartementet og Mattilsynet rundt hundeavl og hundeoppdrett, hundehelse og -velferd. Retningslinjer fra departementet viser ofte til NKKs raseklubber og rasestandardene vi arbeider ut fra. NKKs retningslinjer for avl og oppdrett og rasestandardene gjelder ikke for dem som driver hundeoppdrett uten å registrere hundene hos NKK – der gjelder kun minstekravene i Dyrevelferdsloven. Dersom NKK forsvinner vil også oppdrettere av rasehunder måtte avle hunder uten å ha noen felles regler.

- Dette kan gi svært uheldige utslag for både valper og nye hundeeiere. Til syvende og sist kan det bli et vesentlig samfunnsproblem, sier NKKs styreleder Jan Helge Nordby.

Norsk Kennel Klub engasjerer årlig mange hundre tusen mennesker i aktiviteter med hund, og vi gjør det for det meste på frivillig basis. Vi står for aktiviteter for alt fra «ihuga hundefolk» til hundeeieren som trenger et sosialt møtepunkt. Om vi ikke får hjelp nå blir dette tilbudet borte

Vi kan ikke stanse driften og vente på at det går over. Vi trenger hjelp nå.

 

NKKs styreleder Jan Helge Nordby Jan Helge Norby,
Leder av Hovedstyret i Norsk Kennel Klub
Administrerende direktør i Norsk Kennel Klub Torbjørn Brenna (foto: CF-Wesenberg/kolonihaven.no) Torbjørn Brenna,
Administrerende direktør i Norsk Kennel Klub
(Foto: CF-Wesenberg/Kolonihaven.no)
   

Kontaktpersoner:

 • Jan Helge Nordby, leder i Norsk Kennel Klubs hovedstyre
  Telefon 953 67 052, epost janhelge@gardfesthaugen.no
 • Torbjørn Brenna, Administrerende direktør i Norsk Kennel Klub
  Telefon 901 59 295, epost torbjorn.brenna@nkk.no
 • Cecilie Holgersen, avdelingsleder kommunikasjon i Norsk Kennel Klub
  Telefon 415 41 143, epost cecilie@nkk.no

 

Mer informasjon og bildemateriell

Norsk Kennel Klub har en rekke samarbeidsprosjekter med flere departementer:
 • Landbruks- og matdepartementet rundt hundehelse og -velferd, regelverk for avl og oppdrett, ID-merking og opplæring av oppdrettere.
 • Klima- og miljødepartementet bl.a. med opplæring og drifting av ettersøkshundregisteret.
 • Kunnskapsdepartementet med forskning, utdanningsprosjekter for veterinærer og gratis skolepakker til lærere på barnetrinnet for å nevne noe.
 • Justis- og beredskapsdepartementet med bl.a. bistand til avlsopplegg for hunder til politi, tollvesen og forsvaret.
NKK har ingen konkrete samarbeidsprosjekter med Kulturdepartementet, som vi foreløpig er helt avhengige av.

 

NKK var på besøk hos Lusetjern skole

Bilde: NKK på besøk hos Lusetjern skole. Mange av barna har ikke hatt nærkontakt med hund tidligere. NKK-hunden Sam fikk en venn for livet. NKK har fokus på barn og unge. Å få bli kjent med hund og lære hundespråk er nyttig og moro. I tillegg bidrar det på sikt til å redusere unødig frykt og konflikt mellom hunder, hundeeiere og samfunnet forøvrig. Dette er et viktig arbeid som det ikke ligger inntektsmuligheter i. Det vil forsvinne uten en ideell aktør, tror NKK. (Foto: NKK)

 

 

Newfoundlandshund (foto: Cilje H. A. Moe)
NKK har samarbeid med aktører vedr blindehunder, servicehunder, redningshunder, og hundene politiet og forsvaret benytter til både narkotikasøk og andre oppgaver. Vi har avlsprogrammer og aktiviteter som sikrer hunder som egner seg til ulike samfunnskritiske formål. - Det er ikke alle hunder som egner seg til å bli f.eks. ettersøkshund. Egne avlsprogrammer, opplæringsprogrammer, aktiviteter og prøver sikrer samfunnet tilgang på gode ekvipasjer for et viktig arbeid. Newfoundlandshunden er kjent gjennom historien som en dyktig og uredd livredder i det våte element. På bildet viser en newfoundlandshund sine egenskaper under Dogs4All 2019 (Foto Cilje H. A. Moe)
 

Våre samarbeidspartnere: