Pass på hunden i høst

Pass på hunden i høst
Foto: iStock

Høsten er igjen over oss, og på denne tiden i fjor var vi vitne til et stort utbrudd av alvorlig sykdom hos hund. Også i år vil vi se hunder blir syke, men Mattilsynet sier det så langt ikke er noen unormal forekomst av tilfeller som de vi så i fjor. Uansett er det viktig å følge Mattilsynets råd til hundeeiere.

Publisert:
 

– Slike utbrudd kan komme med jevne mellomrom uten at kilden er kjent. Vi forventer å få melding om noen slike tilfeller i året, det har vi fått i år også, men det betyr ikke at det er starten på et nytt omfattende utbrudd, sier veterinær og seniorrådgiver i Mattilsynet Ole-Herman Tronerud..

Mattilsynet som er ansvarlig for å samle alle trådene og ha oversikt i slike saker, presiserer at de følger nøye med på situasjonen.

– Vi vurderer situasjonen fortløpende og har tett kontakt med privatpraktiserende veterinærer, Veterinærinstituttet og Veterinærforeningen, og så langt er det ikke vurdert som noen unormal forekomst av slike tilfeller, sier Tronerud

I likhet med hos mennesker er det viktig at vi som hundeeiere er nøye med smittevernet hvis vi ser at hunden er syk. Har hunden symptomer på sykdom bør den derfor ikke tas med til steder hvor hunder er samlet, den bør holdes unna andre hunder, og veterinær bør kontaktes.

– Vi vet ikke hvordan forekomsten av ulike symptomer vil være i tiden fremover. Diaré og oppkast er vanlig hos hunder, og med værskiftet nå i høst kan det dukke opp flere slike tilfeller. Vi anbefaler uansett at hundeeiere følger de generelle rådene vi gir, sier Tronerud.

Mattilsynets generelle råd til hundeeiere:

  • Husk at du som hundeeier har ansvar for å vurdere om hunden din er frisk og ikke utgjør en smittefare for andre, dersom du tar den til steder der flere hunder er samlet (for eksempel hundeansamlinger, utstillinger, hundebarnehager, og liknende). I slike sammenhenger kan det også være greit å unngå felle kontaktpunkter for hunder, slik som felles drikkekar eller matskål.
  • Dersom hunden din viser symptomer på sykdom, bør du ikke la den hilse eller snuse på andre hunder på tur.
  • Sørg for at hunden din får luftingen og mosjonen den trenger.
  • Plukk opp avføring etter hunden din og kast det i en søppelkasse.
  • Kontakt veterinær hvis du oppdager symptomer på sykdom som kan trenge veterinærmedisinsk behandling. Ring veterinæren før du tar med deg akutt alvorlig syk hund til klinikken.      
  • Følg veterinærens vaksineanbefaling.
 

Våre samarbeidspartnere: