På vei mot et sterkere FCI

Seks FCI-land stiller seg bak en rekke konkrete forslag som er oversendt FCI. Disse seks landene står for cirka 50% av inntektene til FCI og har stor påvirkningsmulighet. Endringene vil ha konsekvenser både for organisasjonen, medlemslandene og hundevelferd.

Publisert:
 

I et møte 23. oktober har kennelklubbene fra Finland, Frankrike, Tyskland, Italia, Sverige og Norge blitt enige om, og nå oversendt, vedlagte forslag til FCI. Forslaget stiller blant annet krav til medlemslandene om økt fokus på hundevelferd og et mer gjennomsiktig FCI.

Bakgrunnen er FCIs Europaseksjonsmøte som ble avholdt på Lillestrøm, hvor NKK - med grunnlag i Kina-saken - fremmet konkrete forslag til endringer i FCIs statutter og standing orders.

- NKKs engasjement for hundevelferd har utgjort en forskjell i positiv retning, sier en stolt Trine Hage, administrerende direktør i NKK.

- Vi er så glad for, og stolte av, at vi nå har med oss store land som sammen med oss krever omfattende endringer i FCI, i tillegg til økt fokus på hundens velferd og alle hundeeieres interesser. Disse seks landene står for cirka 50% av inntektene til FCI og har stor påvirkningsmulighet.

NKK har i løpet av de siste månedene vært sterkt engasjert i Kina-saken og svært takknemlige for den støtte som organisasjonen mottar både fra Norge og utlandet, og ikke minst den positive oppmerksomheten som nå er rettet mot hundevelferd både i norske og internasjonale medier.

- Dette hadde ikke vært mulig uten det store engasjementet og støtten som våre medlemmer har gitt oss, uttaler HS-leder Tom Øystein Martinsen

 

Våre samarbeidspartnere: