Oppdretterundersøkelse: Helse og temperament prioriteres høyest

Oppdretterundersøkelsen 2023 Norsk Kennel Klub
For 85% av NKKs oppdrettere er helseundersøkelser det viktigste verktøyet i avlsarbeidet

Den klart viktigste faktoren for oppdretterne er helseundersøkelser. Her svarer hele 85 prosent at de vektlegger det meget høyt.

Publisert:
 

Hvordan tenker og prioriterer norske hundeoppdrettere? Norsk Kennel Klub har gjennomført en nettbasert undersøkelse blant oppdrettere som har hatt kull de to siste årene.

Undersøkelsen ble egentlig sendt ut for å kunne gi NKKs hovedstyre noen innspill til vinterens strategisamling, men inneholder mange interessante fakta som er vel verd å videreformidle. Omtrent 1200 norske oppdrettere svarte på undersøkelsen. Oppdretterne fordelte seg på en lang rekke raser fra alle de ulike gruppene.

om oppdretterundersøkelsen

Oppdretterne ble spurt om hvor mange kull de hadde hatt i løpet av de siste fem årene. Nesten 60 prosent hadde hatt mellom to og fem kull, og kun seks prosent hadde hatt flere enn ti kull. Det bekrefter en tendens vi kjenner fra tidligere; nemlig at de aller fleste aktive oppdrettere har ett eller to valpekull i året i gjennomsnitt. 91 prosent av alle oppdretterne var medlem i den aktuelle raseklubben. Ni prosent var medlem i annen NKK-tilknyttet klubb.

Helseundersøkelser viktigst

Et interessant spørsmål er hva oppdretterne legger vekt på i sitt valg av avlsdyr. I  undersøkelsen ble de spurt om hvordan de vektlegger resultater fra ulike konkurranser og undersøkelser i sitt oppdrett. Den klart viktigste faktoren for oppdretterne er helseundersøkelser. Her svarer hele 85 prosent at de vektlegger det meget høyt (5 på en skala fra 1 til 5). Kun fem prosent vektlegger helseundersøkelser i liten grad.

Hva så med utstillinger og prøver? Kun 23 prosent sier de vektlegger utstillingsresultater i meget høy grad. 17 prosent vektlegger utstilling i svært liten grad. For raser hvor prøver er relevant, er det en større prosentdel, 31, som sier de vektlegger prøver i meget stor grad. 14 prosent vektlegger prøver i svært liten grad.

Helse og temperament

Oppdretterne ble også spurt om hvilke egenskaper de prioriterte i sitt oppdrett, helse, eksteriør, temperament og bruksegenskaper. Svarene viser at helse og temperament i særklasse er de egenskaper oppdretterne prioriteres høyest. 93 prosent prioriterer helse svært høyt (5 på en skala fra 1 til 5), og 91 prosent prioriterer temperament svært høyt. 33 prosent prioriterer eksteriør svært høyt, mens 44 prosent prioriterer bruksegenskaper svært høyt.

Blant dem som har svart på undersøkelsen, er det kun mellom 3 og 5 prosent som sier at de i liten eller ganske liten grad legger vekt på enkelte av de nevnte egenskapene, helse, temperament, eksteriør eller bruksegenskaper.

Samarbeid med veterinærer og NKK

Oppdretterne er også spurt om hvordan de samarbeider med sin veterinær. Over 80 prosent oppgir at de har et meget godt forhold til sin veterinær. Vel 70 prosent mener veterinæren har meget god eller utmerkede kunnskaper om avl, mens man i mindre grad mener at veterinæren har stor betydning for den aktuelle oppdretter.  Kun 26 prosent av de spurte mener at veterinæren har stor betydning i avlsarbeidet.

Oppdretterne ble også bedt om å svare på spørsmål om hvordan NKK tilrettelegger for oppdrettere, og hva som kan forbedres. Et overveiende flertall er fornøyd med tjeneste som tilbys, men mange ønsker enda bedre tilgjengelighet og raskere respons på mail og telefon. Det er også et stort ønske om kurs og opplæring, ikke minst via digitale flater, som gjør det lettere for alle å delta. Enda bedre og mer velfungerende datasystemer er også noe mange ønsker seg, selv om dagens verktøy er mye i bruk, og blir betegnet av oppdretterne som et meget godt hjelpemiddel.

Godt grunnlag for fremtiden

- Det er mange interessante tilbakemeldinger, og det gir oss et godt grunnlag for å jobbe videre, sier leder i NKKs hovedstyre, Tom Øystein Martinsen.

Han sier at det kan bli aktuelt med en mer omfattende undersøkelse etter hvert, da denne bare omfattet en utvalgt gruppe og hadde forholdsvis kort svarfrist.

- Men tendensen er tydelig. Ikke minst fikk vi bekreftet den vi lenge har ment, at våre oppdrettere er meget opptatt av helse og temperament hos avlshundene, og prioriterer det fremfor alt annet i avlen. Dette står i motsetning til de fordommer vi ofte møter, hvor det heter at hunder kun avles på utseende. Oppdretterne våre tenker helhetlig, og det er en styrke for hundeavlen.  NKK vil jobbe videre med de ønskene og tilbakemeldingene vi har fått fra oppdretterne, sier Martinsen.

Har understreker viktigheten av å ha en god dialog med oppdretterne.

- Oppdrettet danner selve grunnlaget for vår eksistens. Uten ansvarsfulle og dyktige hundeoppdrettere har vi ikke tilgang på gode hunder. Og da har vi heller ikke grunnlag for våre aktiviteter. Derfor vil NKK prioritere samarbeid og dialog med oppdretterne høyt i tiden fremover, avslutter han. 
 

 

Våre samarbeidspartnere: