Oppdaterte avlsanbefalinger

Norsk Selskap for Veterinær Oftalmologi (NSVO) har nå publisert oppdaterte avlsanbefalinger.

Publisert:
 

NSVO oppdaterer sine avlsanbefalinger hvert andre år. Her finner du den rykende ferske 2017-utgaven.

Arvelige øyesykdommer forekommer hos en rekke raser og kan ha stor betydning for hundenes velferd. Øyelysning er en grundig undersøkelse av hundens øye. På en øyelysning kan man avdekke både sykdommer som påvirker hundens syn, men også sykdommer som gir irritasjon og smerte uten at synet nødvendigvis blir påvirket. Øyelysning er en viktig del av mange rasers avlsprogram og foretas årlig på hunder som går i avl. Også hunder som ikke brukes i avl selv kan med fordel øyelyses med jevne mellomrom, både for å kartlegge situasjonen hos den enkelte hund, men også som et bidrag til avlsarbeidet i rasen som helhet.

Selv om det etter hvert finnes gen-tester for en del øyesykdommer, erstatter ikke disse øyelysningen. Øyelysning avdekker et stort antall sykdommer, mens gen-tester kun sier noe om én enkelt øyesykdom. Det er fortsatt mange viktige øyesykdommer det ikke finnes gen-tester for (de fleste). Det er også viktig å være klar over at gen-tester for en sykdom hos én hunderase, vanligvis ikke vil fungere hos en annen hunderase. Et eksempel er PRA, som kan forårsakes av mange ulike mutasjoner, som vanligvis er forskjellige hos ulike raser.

For å oppnå autorisasjon som øyelyser må man først være utdannet veterinær, og deretter gjennomgå en krevende etterutdanning. Det er også store krav til gjennomført praksis, som blant annet inkluderer undersøkelse av minst 1000 øyepasienter sammen med en allerede autorisert øyelyser. Etter at man har oppnådd autorisasjon må denne opprettholdes ved deltagelse på ulike kurs og fortsatt undersøkelse av et betydelig antall pasienter årlig. Nivået på utdanningen legges høyt, slik at hundeeiere skal føle seg trygge på at undersøkelsen er meget godt kvalitetssikret.

Vi oppfordrer alle raseklubber og oppdrettere til å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldende avlsanbefalingene for ulike øyesykdommer. 

 

Våre samarbeidspartnere: