Oppdatert anbefaling til klubber, forbund og regioner i forbindelse med skjerpede smittevernregler fra regjeringen 5. november

koronavirus (iStock)

Norge er i starten på andre smittebølge. Koronaviruset sprer seg raskt og alle fylker har nå smitteutbrudd. Regjeringen innfører derfor nye nasjonale smitteverntiltak.

 

Sentralt i de nye anbefalingene fra regjeringen er at vi alle holder oss mest mulig hjemme og begrenser kontakt med andre mennesker de neste ukene. Det anbefales også at vi unngår unødvendige innenlandsreiser i tiden som kommer.

Regioner med mye smitte anbefales å vurdere tiltak som stans i breddeidrett for voksne, begrensning av størrelsen på arrangementer m.m.

For oppdatert informasjon om alle tiltak og anbefalinger, se Helsedirektoratets nettsider.

Endringene i smittesituasjon og påfølgende smitteverntiltak vil påvirke aktivitetene NKK-regioner, -klubber og -forbund har planlagt i ukene som kommer.

NKKs Hovedstyre anbefaler alle tillitsvalgte å gjøre vurderinger av sine planlagte aktiviteter i forhold til situasjonen vi står i nå, og at alle støtter opp om de intensiverte tiltakene. 

Dette innebærer en anbefaling om at dere gjør en vurdering av aktivitetene, muligheten for å flytte disse eller justere gjennomføringen. Dette gjelder også aktiviteter som kan gjennomføres utendørs, og uten at mennesker har nær kontakt, men som innebærer reiseaktiviteter. Hovedstyret understreker at den enkelte arrangør selv må gjøre vurderinger av sine aktiviteter/arrangementer, og at det ikke er innført noe forbud mot gjennomføring utover myndighetenes regler og retningslinjer.

Årets Representantskapsmøte avholdes digitalt

Med bakgrunn i økende smittetrend og myndighetenes anbefalinger for smittevern, har Hovedstyret i samråd med RS-ordførere og kontrollkomiteen besluttet at Representantskapsmøtet 28. november 2020 vil bli gjennomført på digital plattform. 

Nærmere informasjon om møtedeltakelse og stemmegivning i digitalt system vil bli sendt alle påmeldte delegater. Det vil bli gjennomført testing og opplæring i systemet i forkant av Representantskapsmøtet, slik at alle delegatene opplever trygghet i bruk av løsningen.

Med bakgrunn i endret form på årets Representantskapsmøte så tett opp mot påmeldingsfrist i morgen 6. november, utsetter vi fristen for påmelding til onsdag 11. november. Klubber/forbund/regioner som har utstedt fullmakt pga vanskeligheter med å stille på et fysisk møte vil kunne endre dette ved å gi oss beskjed innen samme frist.

 

Våre samarbeidspartnere: