Ønsker revisjon av hundeloven

 

Ønsker revisjon av hundeloven

Venstre har i dag har fremmet et forslag for Stortinget om en revisjon av hundeloven. NKK har vært en viktig bidragsyter i arbeidet med forslaget. - NKK er svært glade for samarbeidet med Venstre rundt forslaget som nå er fremmet, sier NKKs administrerende direktør Trine Hage.

Se reportasje om forslaget på Aftenpostens nettsider HER.

Representantforslaget, som du finner under "dokumenter" på denne siden, er fremmet av Sveinung Rotevatn. Forslaget ber om at behovet for fortsatt raseforbud nå må utredes på tilfredsstillende vis. I tillegg foreslås det både krav om at alle hunder som tas i forvaring skal undersøkes av komptetente sakkyndige, og at kostnader forbundet med kennelopphold skal dekkes av det offentlige inntil hundeeier eventuelt er funnet skyldig i brudd på hundeloven.

 – NKK samarbeidet tett med Venstre om forslaget gjennom siste halvdel av 2016, og det er svært gledelig at forslaget nå endelig er overlevert Stortinget. Vi håper selvfølgelig at forslaget går igjennom, og at en tilfredsstillende evaluering av raseforbudet vil konkludere med at raseforbudet er overflødig, sier Trine Hage.

Fokus på atferd – ikke rase

Ønsker revisjon av hundeloven

Sveinung Rotevatn (Foto: Venstre)

 -Raseforbudet gjør i dag at politiet i stor grad ser på rase og ikke på atferd. Det er et problem for offentlig trygghet, men også en påkjenning for eiere av hunder med et utseende som gjør at politiet kan oppfatte at de hører til en rase på forbudslista. Raseforbudet kan føre til falsk trygghet og mindre vektlegging av holdningsskapende arbeid hos hundeholder, sier forslagsstiller Sveinung Rotevatn i forslaget som nå er overlevert.

- Fraværet av et utredningsgrunnlag gjør at det er vanskelig å vurdere nytten av raseforbudet som hundeloven utvidet. Jeg mener derfor at regjeringen har et ansvar for å greie ut effekten av loven, med mål om å vurdere om norsk hundelovgiving skal fokusere mer på atferd og mindre på rase.

Håper på fortsatt fokus

NKK ser frem til å følge denne saken videre og håper at tonen med dette er satt frem mot valget, og at hunderelaterte saker i fremtiden vil få enda større plass i den politiske debatten. – Dessverre har det i tidligere valg vært lite fokus på hunder og hundeeieres rettigheter, men NKK håper at Venstres forslag om revisjon av hundeloven kan bidra til at norske politikere har hundens plass i samfunnet klart for seg når politikk skal diskuteres i de kommende månedene, sier Trine Hage. 

 

Våre samarbeidspartnere: