Ønsker endring i dyrevelferdsloven

En dyreeier som er fratatt sitt dyr på grunn av lovstridig dyrehold kan i dag nekte at dyret blir omplassert, og dermed også nekte at dyret får mulighet til å leve videre i et nytt hjem. Norsk Kennel Klub er blant flere som ønsker at denne paragrafen endres.

Publisert:
 

Hvis lovendringen blir gjennomført vil det gi Mattilsynet mulighet til å omplassere og selge dyr uten eiers samtykke, og dermed gi dyret mulighet til å leve videre i trygge omgivelser. Slik det er i dag kan dyreeieren som er fradømt dyr, nekte omplassering eller salg slik, at dyret må avlives.

Norsk Kennel Klub støtter lovendringsforslaget, og mener at endringen vil være helt i tråd med dyrevelferdsloven som sier at dyr har en egenverdi også utover sin økonomiske verdi. Norsk Kennel Klub mener det er urimelig at en person som er dømt for dårlig behandling av dyr, skal få avgjøre dyrets skjebne.

Hvis Mattilsynet likevel avgjør at avliving er beste løsning, støtter Norsk Kennel Klub også forslaget om at dyreholderen som er fradømt dyret, betaler for avlivingen og kostnaden for eventuell ekstra oppbevaringstid av dyret mens saken behandles.

Det er Landbruks- og matdepartementet som har sendt ut forslaget om endring av dyrevelferdsloven § 32, på høring.

 

Våre samarbeidspartnere: