Økt fokus på hundevelferd og åpenhet i FCI

Publisert:
 

På rett vei mot økt fokus på hundevelferd og økt åpenhet i FCI

Europaseksjonen i FCI avholdt sin generalforsamling i Kiev 28. august. Administrerende direktør Trine Hage var NKKs representant på generalforsmalingen. Valg av vertsland for Europavinnerutstillingen 2021 og vurdering av forslag til endrede FCI-vedtekter stod på agendaen, i tillegg til faste årsmøteposter.

Vertsland for Europavinnerutstillingen 2021 ble Ungarn. NKK ga sin stemme til Danmark, som avklart med hovedstyret.

Bakgrunnen for endring av FCI-vedtekter

På NKKs Representantskapsmøte i 2014 fremla Fuglehundklubbenes Forbund forslag om å utrede NKKs medlemskap i FCI, med fokus på hvordan NKK kan utøve sine demokratiske rettigheter som medlem og hvordan ulemper med medlemskapet kan utbedres. Evalueringen av FCI-medlemskapet har vært grundig behandlet på NKKs representantskapsmøter i 2015 og 2016. Ved RS 2016 presenterte Hovedstyret en 75 siders rapport som om handlet bl.a. utviklingen i FCI og utviklingen i «Kina-saken».

Hovedstyret har i perioden fra 2014 hatt fokus på å heve NKKs kompetanse om - og innflytelse i - FCI. I tillegg har NKK nært samarbeid med de andre nordiske kennelklubbene vedrørende FCI.

NKK fremmet konkrete forslag til endring i FCIs vedtekter på Europaseksjonens generalforsamling i 2015. Etter å ha satt «Kina-saken» på dagsorden, ba NKK om økt fokus på hundevelferd i vedtektene, og også økt åpenhet i alle FCI prosesser. I etterkant av dette satte styret i FCI ned en arbeidsgruppe.

Arbeidsgruppen har fokusert på hundevelferd, økt åpenhet, økt effektivitet og har også vurdert om stemmemodellen bør endres. Arbeidsgruppens forslag ble fremlagt på FCI Europaseksjonens generalforsamling 2017 til informasjon og diskusjon. Det fremlagte forslaget imøtekommer NKKs Hovedstyres fremlagte forslag fra 2015 på de fleste punkter. NKKs representant uttrykte i møtet, på vegne av NKKs Hovedstyre, stor takknemlighet for det viktige og omfattende arbeidet arbeidsgruppen har lagt ned.

FCI generalforsamling i november

Den formelle behandlingen av forslaget til endrede vedtekter vil skje på FCIs generalforsamling i Leipzig 6. november i år. Hovedstyrets leder vil sammen med administrerende direktør representere NKK ved generalforsamlingen. Frem mot dette fokuserer Hovedstyret på å beholde den gode dialogen som er etablert mellom de nordiske landene og flere andre store land i Europa. Hovedstyret vil ikke la noe være uprøvd i forhold til at ønskede endringer skal bli vedtatt i dette møtet.

 

 

Våre samarbeidspartnere: