Nytt utstillingsregelverk 2019

Utstilling
Foto: Cilje H. A. Moe

NKKs utstillingsregelverk er nå oppdatert og publisert. Det samme er listen med raseklubber som har fått innvilget fritak fra reglene knyttet til fullcertordningen.

 

Av endringer som er gjort, kan følgende nevnes:

 • Det er nå presisert i regelverket at enhver oppnevnt utstillingsleder forplikter seg til å sette seg inn i gjeldene regler for avholdelse av utstilling, samt siste oppdaterte utstillingsregler. Arrangerende klubb skal ha en signert avtale med utstillingslederen om at vedkommende kjenner til gjeldene regler.
   
 • For border collie kreves det for norskeide hunder at hunden minst 2 forskjellige år har oppnådd minst 90 poeng på gjeterhundprøve før den kan meldes på til nasjonal utstilling. Det er nå presisert at tilsvarende krav også gjelder på nordiske utstillinger. På internasjonale utstillinger stilles det ikke brukskrav for deltakelse for border collies.
   
 • Krav om bruksmeritt for tildeling av cert på dachser er nå fjernet. De skal heller ikke ha stor-cert fra nå.
   
 • Når det gjelder bayersk viltsporhund og hannoveransk viltsporhund, må disse nå ha bruksmeritt for å få tildelt cert.
   
 • Det har kommet en ny tilføyelse av brukskrav for Belgiske fårehunder, for deltakelse i brukshundklassen: Det kreves nå godkjent FCI Herding Working Test for disse rasene.

Utover dette vises det til det vedlagte utstillingsregelverket, som du kan finne under "Dokumenter på denne siden:

Raseklubber som har fått innvilget fritak fra NKKs utstillingsregler punkt 11.13 knyttet til fullcertordningen finner du under "Dokumenter" på denne siden. 

 

Våre samarbeidspartnere: