Nytt program for blod- og fersksporprøver

Nå i midten av april er nytt program for dem som arrangerer blod- og fersksporprøver lansert. Dette er en etterspurt og ønsket tjeneste for klubber som arrangerer disse prøvetypene.

Publisert:
 

Programmet gjør det også mulig med web-påmelding, utskrift av kritikker, resultatlister, dommere og katalog.

Det arrangeres i overkant av 400 prøver i året og deltagelsen på blod- og fersksporprøver har økt med ca. 15 % fra 2010. Det har vært en stor jobb for arrangører å administrere et arrangement med manuelle påmeldinger og manuelt skrevne kritikk- og premielister.

Hovedstyret vedtok i sitt møte 9/16, sak 151 at Delprosjektet Nytt prøveprogram for blod- og fersksporprøver skulle være en del av IT-satsningen.

Administrasjonen har jobbet sammen med en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Norske Dachshundklubbers Forbund, Norske Elghundklubbers Forbund og Norsk Retrieverklubb i arbeidet med det nye programmet. I tillegg har Kompetansegruppe ettersøk vært involvert i arbeidet.

Åpner for web-påmelding

Det nye prøveprogrammet åpner for web-påmelding, utskrift av kritikker, resultatlister, dommere eller katalog. Prøvemapper administreres elektronisk inkludert rapport fra prøveleder og NKK representant for prøven. Dette forenkler administrasjonene for gjennomføring av prøvene for arrangørene.

NKK har fått delegert ansvaret for å vedlikeholde og ajourføre ettersøkshund-registeret, og svare på spørsmål omkring dette fra forvaltningsmyndighetene.

Et nytt prøveprogram som alltid er ajour vil forenkle også denne oppgaven.

 

Våre samarbeidspartnere: