Nytt nasjonalt system for registrering av kliniske diagnoser

16.10.2017 åpnet Norsk Kennel Klub (NKK) et system hvor veterinærer kan registrere kliniske diagnoser hos hunder. Hensikten med systemet er å få bedre oversikt over arvelige sykdommer hos norske hunder.

Publisert:
 

Informasjonen vil være nyttig i avlsøyemed, og i videre arbeid for bedring av helsestatusen til norske hunder. Det er derfor viktig at veterinærene registrerer så mange tilfeller av arvelige sykdommer som mulig. Diagnosene vil etter registrering være tilgjengelige via DogWeb.

Krav til registrering

For å registrere diagnoser i diagnoseregisteret skal sykdommen være antatt arvelig. Sykdommen må ha betydelig effekt på hundens livskvalitet, og kreve livslang medisinering eller operasjon. Eksempler på slike diagnoser er atopi, syringomyeli, entropion, albueleddsarthrose (AA)*, brachycephalic obstructive airway syndrome (BOAS) etc. Diagnosen må være sikker. Man trenger imidlertid ikke være spesialist eller inneha andre spesielle godkjenninger for å legge inn diagnoser i registeret. Alle veterinærer kan gjøre dette, så lenge de føler seg trygge på at de har satt riktig diagnose. 

Hvordan registrere diagnoser

Innlogging i diagnoseregisteret gjøres via Norsk Kennel Klubs nettsider, nkk.no. Gå på fanen «Tjenester». Under kolonnen «Helse», ligger «Veterinærportalen». Man logger inn via samme kontoinformasjon som man har brukt til DogWeb. Har du ikke registrert brukerkonto hos NKK, kan du opprette en ved å følge informasjonen på siden.  Når man har logget seg inn, kommer det opp et nytt pop-up-vindu. I øverste firkant her, like under «Min bruker informasjon» ligger «Registrer klinisk diagnose».  Det er viktig å være klar over at man behøver et samtykkeskjema fra eier (evt. fôrvert på vegne av eier) før man registrerer diagnosen, slik at man ikke bryter taushetsplikten. Samtykkeskjemaet lastes ned etter at man har registrert inn riktig hund, og krysset av på et par innledende spørsmål. Data på hund, eier og veterinær vil da komme opp automatisk i samtykkeskjemaet. Skjemaet skrives ut, signeres av eier/fôrvert, og arkiveres på hensiktsmessig måte hos veterinæren. Det skal altså ikke sendes NKK.

Takk for at du tar et bredere ansvar for norske hunders helse, og bruker de registreringsfunksjonene som fins hos Norsk Kennel Klub.

* For skjelettlidelser som diagnostiseres oppfordres det også å bruke skjemaet «Registrering av skjelettdiagnoser hos hunder som viser kliniske symptomer». Skjemaet kan lastes ned via NKKs nettsider.

 

Våre samarbeidspartnere: