Nye kennelnavn, desember

Drever valp NKK
Foto: Merete Greaker

Nye kennelnavn offentliggjøres på NKKs nettsider. Etter publisering på nkk.no er det en generell protesttid på 8 uker.

 

De nye kennelnavnene finner du her

Godkjenning av kennelnavn

NKKs Hovedstyre har vedtatt følgende endring i regler for kennelnavn, pkt 7.2.2 – endelig godkjenning:

«Når NKK har fått svar fra FCI, sender NKK skriftlig tilbakemelding til søker. Etter publisering på nkk.no er det en generell protesttid på 8 uker. Ved protesttidens utløp meddeles søker bekreftelse på endelig godkjenning.»

 

Våre samarbeidspartnere: