Ny terminliste gir nye utfordringer

sort labrador i sofa med laptop

Fra og med denne konkurransesesongen har Norsk Kennel Klub tatt i bruk en ny terminlisteløsning, både for utstillinger og ulike prøver. Det er en dynamisk liste, hvor klubbene selv har fått en helt ny mulighet til å legge inn og endre arrangementer. Men all endring medfører også utfordringer.

 

Tekst: Anne Buvik

Janne Gregersen og Merete Greaker fra NKKs aktivitetsavdeling redegjør for endringene, med de muligheter og utfordringer de innebærer.

– Årsaken til omleggingen er at klubbene selv ønsker et mer fleksibelt system, det har vært tatt opp på representantskapsmøtet. Og samtidig vil den nye ordningen frigjøre arbeidskraft i administrasjonen. Det har vært enormt mye arbeid forbundet med å legge inn og endre arrangementer i terminlisten, sier Janne Gregersen.

Terminlisten har tidligere vært ganske statisk, det vil si at alle arrangementer har vært datofestet og oversendt NKK i god tid før utgangen av foregående år. Endringer i etterkant har vært komplisert og arbeidskrevende. Det gamle systemets svakheter kom for alvor til overflaten under koronaepidemien. Mange hundre arrangementer ble i første omgang avlyst, men ettersom restriksjonene ble endret, ble mange flyttet til nye datoer. Det ble i realiteten et «frislipp» av arrangementer, både i 2020 og 2021, med fritt frem for alle klubber som ønsket å arrangere noe. Dermed måtte administrasjonen inn og hjelpe til med hvert enkelt. Det ble mange, mange timers arbeid, og mye frustrasjon, både for klubber og administrasjon.
Nå blir det mulig for klubbene selv å legge inn arrangementer fortløpende, inntil tre måneder før arrangementet skal være. Men mange har så langt funnet det vanskelig å få oversikten over hele året, noe som kan forstyrre planleggingen.

– Det er noe som blir bedre etter hvert. Det er ikke slik at de legge inn arrangementene tre måneder før, det er siste frist. Og langt de fleste legger dem inn så tidlig som mulig. Det er endog mulig å legge inn arrangementer inntil to år i forveien. Det gjør de store arrangørene, som for eksempel skal ha store utstillinger med svært mange raser, forteller Greaker.

En viktig endring er at lydighet og agility, som tidligere i mange tilfeller var en integrert del av et utstillingsarrangement, nå er egne, selvstendige arrangementer. Men de kan selvsagt fortsatt arrangeres samme sted og samme tid, selv om påmeldingen må skje separat. 

En annen viktig endring er at det er klubbene selv som må inn og godkjenne om deres raser kan være med på en utstilling. Der er fristen fjorten dager. Om de ikke svarer, kommer ikke rasen deres med. Det har skapt litt forvirring. Men om man oppdager at man har misset på et arrangement hvor rasen skulle vært med, går det an å henvende seg til klubben for å be om en ny invitasjon. Tidligere var det slik at klubbene som ønsker at rasene kunne delta på alle arrangementer, bare kunne sende ut en generell mail til alle og si fra om dette. Nå må de si ja til hvert enkelt.

– Men en funksjon av denne endringen er at klubbene selv må ta et ansvar for å vurdere hvor deres raser skal delta, og ha et bevisst forhold til utstilling som noe som inngår i raseforvaltningen. De skal ha et eierskap til terminlisten, sier Janne Gregersen.

Systemet har hatt noen barnesykdommer. Disse satser man på å få bukt med etter hvert. Det gjelder blant annet en bedre muligheter for å skille mellom voksne og valper når det gjelder utstillinger hvor alle valper, men bare noen voksne raser kan delta. Her blir det lett forvirring.

– Dette er noe vi nå har fått ryddet opp i. Så hadde det kanskje vært greit for alle parter om arrangører kunne få slippe å søke om godkjenning for å ha valper med på uoffisielle arrangementer som et valpeshow jo er, men det er en beslutning som tilligger NKKs Særkomité for utstilling, sier Merete Greaker.

– Hva slags tilbakemeldinger har dere fått på den nye terminlisten?

– Det var mest de første ukene, og da gikk det på slike ting som mangel på årsoversikt og at man måtte godkjenne de enkelte arrangementene selv. Men det har også vært svært mange positive reaksjoner, da det nye systemet oppleves som mer intuitivt og lettere å bruke. Det er alltid slik når man innfører noe nytt, så er det en overgang før alle har vendt seg til det. Det gjelder uansett hvor godt man informerer. Klubbene har fått informasjon i mange omganger og over lang tid, men for den enkelte bruker har de nye terminlistene nok mer kommet som en overraskelse. Men i løpet av kort tid er dette et system som jeg tror de fleste vil synes er en forbedring, avslutter Janne Gregersen.

Det er nå utarbeidet egen brukerveiledning, som kan lastes ned fra NKK.no.

 

Våre samarbeidspartnere: