Ny løsning for søknad om utstilling og prøver publiseres

schäfer nkk

Da er endelig ny løsning for søknad om utstillinger og prøver klar, og vil bli publisert onsdag 24. november klokken 10:00.

 

Ny løsning gir større fleksibilitet for klubber og forbund
* Søknader kan sendes fortløpende
* Kortere søknadsfrister. (minst 3 måneder før for utstilling, minst 3 uker før prøver)
* Ikke avhengig av NKKs administrasjon for sende søknad
* Administrasjon av terminlisten og tilgang til Dogweb Arra for administrasjon av prøver gjøres fra samme sted.
* God oversikt over status på klubbens/forbundets arrangementer
* Dynamisk terminliste
* God varsling til inviterte klubber (utstilling)
med mer.

Selv om det nå ikke er en fast frist hvert år for søknad om utstillinger og prøver vil vi allikevel anmode klubber og forbund om å planlegge godt, og søke så tidlig som mulig. Søknad kan sende inntil 2 år før arrangementet.
NB! Det vil være mulig å søke om arrangementer senere enn 3 måneder før en periode. Dette for arrangementer som avholdes i januar/februar.

Merk at det for utstilling ikke er anledning til å søke om utstilling samme helg som NKKs arrangementer, unntak er raseklubb som ønsker utstilling kun for egen rase motsatt dag av når rasen dømmes på NKK og maks 75 km fra NKKs utstilling. Der NKK arrangerer flere utstillinger samme helg er det ikke anledning å arrangere utstilling samtidig.

Terminlisten vil være dynamisk, dvs. den vil oppdatere seg etter hvert som klubbene sender søknad.

Under dokumenter finner dere en kort brukerveiledning for hvordan dere søker om arrangementer. Les den nøye.

Trenger du hjelp, eller har spørsmål ta kontakt:

Utstilling
E-post: utstilling@nkk.no
Tlf: 924 00 424 – Merete Greaker

Prøver (herunder LP og Agility)
E-post: jakt@nkk.no
Tlf: 986 97 021 – Eva Pedersen


Takk for at dere har vært så tålmodige.

 

Våre samarbeidspartnere: