Ny løsning for saksbehandling på plass

Hund med PC

NKK innførte 27. april ny løsning for saksbehandling i helse- og registreringsavdelingen. Løsningen innebærer ingen større endringer for deg som bruker, men øker effektiviteten hos NKKs saksbehandlere. Dette vil bety bedre medlemsservice gjennom mer effektiv saksbehandling.

 

Hensikten med den nye løsningen er at den først og fremst skal lette arbeidet for saksbehandlerne, fordi all korrespondanse og dokumenter i hver enkelt sak arkiveres i et oversiktlig system hos oss.

Som medlem eller bruker vil den eneste forskjellen være at du på din henvendelse nå mottar et automatisk e-post-svar med saksnummer, slik som dette:

Saksbehandlingssystem eksempel-epost

Vi både tror og håper vi dere vil merke en positiv forskjell i form av enda mer effektiv og ryddig saksbehandling i tiden fremover.

Kontakt oss gjennom avdelingens felles-mail

For at saksbehandlingssystemet skal fungere optimalt, og for å sikre mest mulig effektiv saksbehandling, er det viktig at alle som henvender seg til helse- og registreringsavdelingen benytter følgende e-postadresser:

  • helse@nkk.no
  • registrering@nkk.no
  • dna@nkk.no

Foreløpig er det nye saksbehandlingssystemet kun tatt i bruk av NKKs helse- og registreringsavdeling, men på sikt vil også øvrige avdelinger ta i bruk systemet.

Finn e-postadressen til riktig NKK-avdeling, her

Les mer om NKKs saksbehandlingstider, her

 

 

 

Våre samarbeidspartnere: