Norsk Kennel Klub støtter ansvarlig hundeavl 

Norsk elghund grå er en av de norske rasene som NKK forvalter. Foto: Vibeke Brath / NKK
Norsk elghund grå er en av de norske rasene som NKK forvalter. Foto: Vibeke Brath / NKK

NKK er hundeeiernes organisasjon og tilrettelegger for ansvarlig avl av rasehunder i Norge. NKK ønsker at kun klinisk friske hunder skal benyttes i avl. Dette har vi jobbet for i over 30 år, og det vil vi fortsette å jobbe for.

Publisert:
 

Derfor stiller vi oss uforbeholdent bak det felles standpunktet på avl av hund og katt som Den Norske Veterinærforening og NMBU Veterinærhøgskolen har publisert i dag. Intensjonen i dette dokumentet er sammenfallende med NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett. Avl av hund skal aldri foregå utelukkende på grunnlag av utseende, og kun klinisk friske hunder som er i stand til å pare seg og føde naturlig skal brukes i avl. 

Dokumentert avl er god hundevelferd 

Avlsmessig fremgang avhenger av at de beste individene får flere avkom enn de mindre gode individene. For å legge til rette for dette er det avgjørende at hundene er registrert med kjent avstamming, samt dokumenterte egenskaper og helseresultater. Derfor mener vi organisert hundeavl er til det beste for hundene, og avgjørende for å avle hunder som er friske og har gode forutsetninger for å trives i det livet de skal leve.  

Kunnskapsbasert avl er viktig for å ivareta hunders helse, velferd og bruksegenskaper, sier avlskonsulent i NKK, Kim Bellamy, veterinær PhD.  

NKK ønsker hunder som har god helse, forutsigbare egenskaper og som er godt tilpasset det samfunnet vi lever i, og de menneskene de lever sammen med. Derfor vil NKK fortsette å fremme ansvarlig raseavl, i samarbeid med våre raseklubber og oppdrettere, veterinærer og genetikere i NKKs sunnhetsutvalg, DNV, NMBU og andre samarbeidspartnere.  

 

Våre samarbeidspartnere: