Norsk Kennel Klub inn i smulere økonomisk farvann

logo
Publisert:

Det sittende hovedstyret har i sitt arbeid nøye fulgt den økonomiske utviklingen for organisasjonen, og vi kan nå si at vi er gjennom de verste utfordringene for denne gang.

Hovedstyret vil i denne sammenheng få rette en stor takk til ansatte i administrasjonen som har måttet leve med en meget utfordrende situasjon, med permitteringer, oppsigelser og den usikkerhet som medfølger når man ikke vet om organisasjonen vil overleve.

Den samme store takken sendes også til klubber og forbund som lojalt har støttet opp med gaver og lån, og ikke minst med en meget sterk støtte til Norsk Kennel Klub både gjennom ord og handling i en krisetid.

Takk også til alle frivillige som stiller opp og sørger for at arrangementer av alle slag kan gjennomføres.

Norsk Kennel Klub er ikke lenger i noen fare for å gå konkurs. Økonomien utvikler i riktig retning, og det er nå et godt grunnlag for videre drift og utvikling av NKK.

Som en ansvarlig og viktig organisasjon så må vi lære av de krisene vi har vært gjennom de siste to til tre år. Vi må bygge en sterk organisasjonskultur, og sørge for at vi har et sterkere økonomisk fundament når neste krise kommer.

Tom Øystein MartinsenVi har også lært hvor viktig det er for våre kjære hundesporter å ha et sterkt NKK som samlende organ som kan tale vår sak og hevde vår rett i en utfordrende tid. La oss stå sammen også framover, og igjen takk for alle den støtte og lojalitet som er vist NKK i en utfordrende tid.

Brumunddal 23-8-21.

For Hovedstyret i Norsk Kennel Klub

Tom M.

 
 

Våre samarbeidspartnere: