Norsk Kennel Klub fyller 125 år

Gammelt bilde fra 1947 hvor kronprinsesse Märtha hilser på en mann med en cocker spaniel på armen.
Kronprinsesse Märtha hilser på en utstiller på NKKs utstilling i Oslo i 1947. Foto: NKKs arkiv

Tirsdag 24. januar er det 125 år siden Norsk Kennel Klub (NKK) ble stiftet. Organisasjonen har flere medlemmer, flere registrerte hunder og større aktivitet enn noen gang tidligere.

Publisert:

- Det viser at vi har fulgt med i tiden og utviklet oss i takt med samfunnet. Hundehold og hunders innvirkning på menneskers livskvalitet er viktigere enn noen gang, sier leder av NKKs hovedstyre, Tom Øystein Martinsen.

Norsk Kennel Klub ble stiftet i 1898, på et tidspunkt hvor interesse for avl og stambokføring av hund var voksende i mange land i Europa. Sverige, Finland og Danmark hadde allerede fått sine kennelklubber noen få år tidligere, og nå var det Norges tur. En gruppe herrer fra det velstående samfunnslag i gamle Christiania tok initiativet, og Norsk Kennel Klub var en realitet. På den tiden var det størst interesse for ulike jakthunder, både elghunder, harehunder og fuglehunder, men ganske fort tok også selskapshunder og «skjødehunde», som små hunder da ble kalt, sin plass.

Samme formål i dag

NKK vokste sakte, men sikkert, og hadde helt fra starten egne arrangementer og utstillinger. Ser man på klubbens formålsparagraf ved stiftelsen, skiller den seg ikke mye fra dagens. Formålet var å tilrettelegge for avl av stambokførte hunder, jobbe for å spre kunnskap om riktig hundehold, og arbeide aktivt for hundens plass i samfunnet.

- Det er stort sett de samme satsningsområdene vi har. Og oppslutningen vi har i dag, viser at vi er en livskraftig og sterk organisasjon med en klar samfunnsrolle, sier Martinsen.

Før andre verdenskrig var aktivitet med hund noe som var forbeholdt de velstående i samfunnet. Men med årene er hundehold og aktiviteter blitt noe for alle. NKK har i dag ca. 100.000 medlemmer, som innehar ca. 120.000 ulike medlemskap. NKK er en paraplyorganisasjon for landets mange hundre hundeklubber, både raseklubber og aktivitetsklubber av ulik type. Mens jaktprøver var den eneste formen for ferdighetsprøver man hadde for 125 år siden, arrangerer NKKs klubber i dag en lang rekke prøver, som lydighet, agility, brukshund, sporprøver, fristil (hundedans), trekkhundprøver med mye mer, i tillegg til jaktprøver for en lang rekke raser. Det arrangeres flere hundre utstillinger årlig, både små og store.

Enorm aktivitet

- Aktiviteten er enorm. Og gjennom de ulike aktivitetene får man også delt kunnskap, og hundeierne får opplæring i hva som skal til for å gi hunden et godt liv og skape et nært forhold mellom hund og menneske, sier Martinsen.

- NKK har utviklet seg mye i årenes løp. Samfunnet har større fokus på hundevelferd, og det ser vi på som veldig positivt. God velferd for hund tilhører våre kjerneverdier, og våre medlemmer er også svært engasjerte. Vi har tatt ting som velferd og hundehelse på største alvor, og derfor er vi fortsatt en høyst levende og vital organisasjon. NKK engasjerer seg i disse spørsmålene både nasjonalt og internasjonalt. Og vi er stolte over at vi har enkeltpersoner i våre rekker, både ansatte og tillitsvalgte, som har bidratt til et skjerpet syn på hundehelse og avlsstrategier langt utover våre egne grenser, sier Martinsen.

Hunders rettigheter

Et annet viktig satsningsområde for NKK har vært hunders og hundeieres rettigheter. Hunden har gjennom tidene hatt dårlig rettsbeskyttelse, og eiers rettigheter har vært sterkt begrenset.

- Vi har vært pådrivere for en egen hundelov, både den første som kom i 2004 og den reviderte, som trådte i kraft fra årsskiftet. Hundens egenverdi er nå lovfestet, uavhengig av dens eventuelle bruksverdi. Dette har vært en viktig milepæl. Vi merker en større interesse for hunder, avl og hundehold også fra politikere, og det er meget positivt. Som Norges klart største hundeorganisasjon ser vi frem til videre dialog og samarbeid, sier Martinsen.

- Hvordan ser du for deg NKKs fremtid?

- At hund, helse, velferd og hundens plass i samfunnet vil stå på agendaen i mange år fremover, og at vi ved neste jubileum vil stå for de samme verdiene. Vi er inne i en prosess hvor stadig flere ser verdien av hunder og andre dyr i et samfunnsperspektiv. Hunden er vår fremste folkehelsearbeider, den holder sine eiere i aktivitet, stimulerer dem fysisk og psykisk, tilbyr selskap og oppmuntring for eldre og enslige, og skaper en sosial arena for aktiviteter og samhandling gjennom klubber og arrangementer. Hunder er kjempeviktige, og vårt jubileum som organisasjon er vel verd å markere, avslutter Martinsen.

Norsk Kennel Klubs jubileum blir markert gjennom en lang rekke arrangementer gjennom hele året, både lokalt og nasjonalt.

 

Våre samarbeidspartnere: