Norsk Kennel Klub - en bærekraftig organisasjon for fremtiden

Foto: iStock.no
Foto: iStock.no

NKKs Hovedstyre gjennomførte 16.-17. juni en strategisamling for å se på fremtidens NKK.

Publisert:

Norsk Kennel Klub har det siste året vært gjennom to store kriser som har stanset nær alle aktivitetene våre – som er et av navene i vårt virke. Mens vi red hundesykdommen i fjor høst greit av, ble en ny stor krise kort tid etter for stor for organisasjonen vår.

Hovedstyret anerkjenner at organisasjonen vår slik den er i dag ikke er bærekraftig. Vi er ikke robuste nok til å overleve kriser uten bistand utenfra. Det må vi gjøre noe med.

I denne første HS-samlingen har HS sett åpent på alle deler av Norsk Kennel Klub for å søke løsninger som kan gjøre organisasjonen vår trygg også i utrygge tider. Drøftinger av både den politiske organisasjonen/eierleddet, administrasjonens oppgaver og oppbygging, og ikke minst økonomien som skal bære har vært i fokus, sier HS-leder Jan Helge Nordby.

Å legge om et stort system - som er bygget opp over, og har stått støtt i over 120 år - er ikke gjort på et par dager. Deler av prosessen vil pågå frem mot førstkommende Representantskapsmøte. Noen endringer, for eksempel i administrasjonens oppgaver og oppsett kan gjennomføres tidligere. Noen endringer vil kanskje ta år å få på plass.

Ideene er mange og gode, og Hovedstyret vil gjerne ha medlemsklubber, -forbund og regioner med på det videre arbeidet arbeidet. Det er også ønskelig å involvere tillitsvalgte i en rekke utvalg og komiteer, og i noen av endringene er det naturlig å involvere NKK administrasjonens medarbeidere.

Vi må kutte kostnader og øke inntektene for å bygge en mer solid arbeidskapital som gjør at vi kan stå i mot fremtidige kriser. Vi må se på en omorganisering av NKK både politisk og administrativt, og bl.a. se på om det er oppgaver som like godt kan løses av klubber, forbund og regioner som i administrasjonen. Vi gleder oss til det videre arbeidet – som skal gjøres i tett samarbeid med dere som eiere, medlemmer og ansatte.
 

 

Våre samarbeidspartnere: