NM blodspor - Redegjørelse for endringer

Ettersøk
Foto: NKK/Arkiv

NKKs Kompetansegruppe for ettersøk (KG ettersøk) har etter en grundig helhetsvurdering, delegert gjennomføringen av NM blodspor 2019 til NKK-administrasjonen. Dette skjer for å sikre at årets NM blir gjennomført, etter at flere klubber har opplyst at de ikke har kapasitet til å arrangere.

 

I forkant av søknadsfrist for prøver i 2019 var Norsk Retriever Klubb (NRK) i kontakt med administrasjonen for avklaring rundt regelverk for NM blodspor, som følge av høringen på dette regelverket høsten 2018. Det ble orientert om at det trolig ikke ville bli store endringene utover det utsendte høringsutkastet.

Verken NRK eller FSHK har kapasitet til å avholde NM

Den 28. november mottar NKK en epost fra NRK, hvor de melder at de ikke har kapasitet til å gjennomføre NM blodspor 2019, i tråd med den rullering som har vært praksis de senere år.

På bakgrunn av en henvendelse i oktober, fra Fitjar og Stord HK (FSHK) vedrørende gjennomføring av NM blodspor, gjør administrasjonen en henvendelse til FSHK dagen etter at vi har fått varselet fra NRK om manglende gjennomføringskapasitet. Samme dag svarer FSHK at de ikke vil påta seg mesterskapet, da reglene ikke er klare og de er usikre på om de vil kunne avholde.

På denne bakgrunn gjorde KG ettersøk i begynnelsen av desember en henvendelse til Norsk Spaniel Klubb avdeling Østfold (NSK Østfold) om gjennomføring av arrangementet. Denne forespørselen var NSK Østfold positive til, selv med de usikkerhetsmoment som ble skissert med tanke på at regelverket ikke var klart på det tidspunktet.

KG ettersøk deltok i arbeidsmøte med NSK Østfold for å kunne besvare spørsmål om gjennomføring av mesterskapet. Og KG har vært tilgjengelig for rådgivning underveis.

KG ettersøk delegerte ansvaret til NKK-administrasjonen

NKKs administrasjon ble i februar oppmerksomme på at NSK Østfold ikke kunne gi endelig tilbakemelding på om de kunne ta arrangementet før 4. april.

I sitt møte 1. mars vedtok KG ettersøk, etter grundig vurdering av den oppståtte situasjonen, at NKK-administrasjonen går inn som arrangør av NM blodspor 2019.

Da det ikke er gitt at det ekstraordinære årsmøtet i NSK Østfold gir aksept for gjennomføringen av NM, ble det vurdert at å avvente denne avgjørelsen ville vanskeliggjøre og finne annen NM arrangør. 

Det endelige NM-regelverket for blodsporprøver ble vedtatt i NKKs Jakthundkomités møte 27. mars. Regelverket ble publisert på NKK.no 29. mars.

 

Våre samarbeidspartnere: