NKKs Representantskapsmøte 2020

RS-illustrasjon
Illustrasjonsfoto: iStock

Lørdag 20. mars ble NKKs utsatte Representantskapsmøte for 2020 avholdt digitalt via Teams. Under møtet valgte nesten hele NKKs Hovedstyre å trekke seg med umiddelbar virkning. Det ble også vedtatt å kalle inn til ekstraordinært RS så snart som mulig for å få gjennomført valget, som ble utsatt.

 

Møtet tok for seg følgende saksliste og saksdokumenter

Særlig sakene som omhandlet Hovedstyrets handlingsplan, økning av grunnkontingent, og budsjett ble grundig diskutert på Representantskapsmøtet. 

Hovedstyrets handlingsplan – sak 6

Handlingsplanen og NKKs økonomiske forutsetninger henger tett sammen. Derfor vil innholdet i handlingsplanen styres av hvilke midler som er tilgjengelig for å oppfylle de fastsatte målsetningene. Hovedstyrets handlingsplan som ble vedtatt av RS, ble utarbeidet med en forutsetning om en økning i grunnkontingenten for 2021 (sak 7 a).

Grunnkontingent – sak 7 a

I sak 7 a «Fastsettelse av grunnkontingent» ble det diskutert om RS skulle vedta en heving av grunnkontingenten, og eventuelt hvor mye grunnkontingenten skulle økes med. Flere endringsforslag ble fremmet under møtet, både fra HS og fra ulike RS-delegater.  

RS vedtok å ikke øke grunnkontingenten for 2021. Det ble derimot vedtatt at det skal legges til rette for en frivillig innbetalingsmulighet for medlemmene.

Budsjett – sak 7 b

Da det ikke ble vedtatt økning av grunnkontingenten for 2021, vedtok RS et budsjett med følgende tillegg: «RS ber HS justere budsjettet i forhold til vedtatt kontingent.»

Det er som RS-vedtaket sier nødvendig å foreta justeringer av budsjettet. Slik budsjettet fremstår nå, og uten økonomiske tilskudd, vil NKK være insolvent (ute av stand til å betale regninger/gjeld) i september 2021.

Ekstraordinært Representantskapsmøte

Med bakgrunn i RS-vedtakene om grunnkontingent og budsjett valgte følgende HS-representanter trekke seg fra sine posisjoner med umiddelbar virkning underveis i Representantskapsmøtet: HS-leder Jan Helge Nordby, HS-nestleder Terje Lindstrøm, og HS-medlemmene Bjarne Holm, Gry Eikanger og Jonna Vassbotn.

Som et resultat av dette var det ikke nok kandidater på valg til å fylle vervene i Hovedstyret. RS stemte derfor for å gjennomføre et ekstraordinært RS så snart som mulig, hvor valget skal gjennomføres med nye kandidater.

Konsekvenser for videre drift

NKK-administrasjonens hovedfokus er nå å få en oversikt over de praktiske konsekvensene utfallet etter RS vil ha for organisasjonen fremover.

Vi har forståelse for at mange opplever situasjonen som uoversiktlig, og er klar over at mange ønsker svar på spørsmål. Administrasjonen vil forsøke å imøtekomme dette behovet i sitt videre arbeid, og vil komme med informasjon om både ekstraordinært RS og videre drift så snart vi kan.

Oppdatert informasjon: Ekstraordinært Representantskapsmøte med valg, vil bli avholdt via Teams den 25. april 2021. Innkallelsen til ekstraordinært RS er sendt ut til klubber, forbund og regioner.

Sakspapirer og informasjon som ble sendt ut i forkant av NKKs 59. ordinære Representantskapsmøte finner du her.

 

Våre samarbeidspartnere: