NKKs klage ikke tatt til følge

 

NKKs klage på henleggelse ikke tatt til følge

NKK oversendte 17. september en offisiell klage til Rogaland politidistrikt på henleggelsen av anmeldelsen i saken der hunden Tønes ble skutt og døde i sommer.

NKK ba i sin klagesak politiet om å enten se på saken på ny, eller sende saken over til Statsadvokaten slik at gjerningsmannens straffeskyld kan bli fastlagt. NKK stilte også spørsmål om bondens inngrepen var berettiget, og om anvendelsen av både hundeloven og dyrevelferdsloven i saken.

30. oktober mottok NKK svar fra Rogaland politidistrikt. Rogaland statsadvokatembeter har ikke funnet grunn til å omgjøre politiets henleggelsesbeslutning. Straffeprosessloven fastslår at denne avgjørelsen ikke kan påklages.

- NKK er svært kritiske til at denne saken nå er endelig henlagt. Henleggelsen sender uheldige signaler, og gir inntrykk av at selvtekt og privat avlivning av hund er akseptabelt, sier administrerende direktør Trine Hage.

- Vi er svært bekymret for hunders og hundeeieres rettssikkerhet, og ønsker at myndighetene og politiet i mye større grad tar saker der dyr blir den lidende part på alvor. NKK kommer til å undersøke med jurist hva som kan gjøres videre i denne konkrete saken. Vi kommer også til å kontakte Justis- og beredskapsdepartementet, samt alle politiske partier, hvor vi bruker denne tragiske saken som eksempel på hvorfor lovverket per i dag ikke tilbyr godt nok vern av dyrene våre, sier Hage.

 

Våre samarbeidspartnere: