NKKs driftssituasjon i høst

Illustrasjonsfoto
korona-virus (foto: iStock)

I forbindelse med korona-pandemien permitterte NKK de fleste medarbeiderne helt eller delvis. Fra og med slutten av mai er noen ressurser hentet tilbake, men driften er fremdeles svært redusert.

Publisert:

Vi har fremdeles sterkt redusert bemanning i administrasjonen.
Dette vil påvirke medlemmer, oppdrettere, hundeeiere og andre interessenter. Vi ber om forståelse for situasjonen.

Aktivitets- og organisasjonsavdelingen

Det er betydelig redusert bemanning i aktivitet- og organisasjonsavdelingen. Det må påregnes vesentlig lengre behandlingstid enn normalt.

Følgende oppgaver prioriteres:

  • Henvendelser fra klubber og forbund vedrørende endringer eller nye oppføringer i terminlistene vil bli besvart og håndtert fortløpende.
  • Henvendelser fra klubber og forbund vedrørende årsmøter.
  • Gjennomførte arrangement vil bli kjørt sluttoppgjør på og anerkjennes fortløpende.
  • Ettersøkshunder vil registreres og ettersøkshundregisteret oppdateres.
  • Championatsøknader vil godkjennes, men det må forventes lengre behandlingstid da det er svært begrensede ressurser som håndterer disse søknader.

Vi vil forsøke å besvare alle andre henvendelser, men det må forventes lengre svartid.

Telefontjenesten for aktivitets- og organisasjonsavdelingen er stengt.

Alle henvendelser og spørsmål må sendes på epost til jakt@nkk.no / utstilling@nkk.no / championat@nkk.no. Beskriv saken/spørsmålet utfyllende.

Henvendelser som gjelder årsmøter, disiplinærsaker eller andre organisatoriske forhold rettes til org.avd@nkk.no.

Det må beregnes langt lengre svartid enn normalt. 

Registreringstjenester

Alle elektroniske selvbetjente løsninger (NKKs Min side) vil fungere som vanlig.

Elektroniske kullregistreringer, eierskifter og kennelnavnsøknader vil bli behandlet, men lenger saksbehandlingstid må beregnes.

Omregistreringer med innsending av originaldokumenter blir behandlet. 

Manuelle registreringer av kull og eierskifter vil ikke bli prioritert, vi anbefaler alle å benytte seg av våre elektroniske løsninger. Innkommende post blir håndtert, innkommende dokumenter blir ivaretatt. Manuelle registreringer vil bli behandlet etter innsendingsdato når kapasiteten tillater det.

Forlenget saksbehandlingstid på inntil 2-4 uker må påregnes. 

Vi oppfordrer hundeeiere og oppdrettere til å sette seg godt inn i hvilken dokumentasjon mv. som er nødvendig knyttet til de ulike tjenestene slik at saksbehandlingen kan gjøres så effektivt som mulig – til glede for alle. 

Telefontjenesten for registrering er stengt.

Alle henvendelser og spørsmål rundt nye registreringer må sendes på epost til registrering@nkk.no. Beskriv saken/spørsmålet utfyllende.

Purringer på saker som er i behandling vil ikke bli besvart.
Informasjon om disse sakene finner man ved pålogging på Min side.

Vi viser til bruksanvisninger og «Spørsmål og svar»-sider på www.nkk.no. Her finner dere informasjon om både nyregistrering og hvordan dere kan følge saken frem til godkjenning.

Helsetjenester

Avlesing av røntgenbilder: HD, AD, spondylose og ryggsøyle hos dachshund, samt DNA-tester, håndteres løpende.

Skjemaer for avlesing av røntgenbilder bestilles elektronisk på Min side.

NKKs eksterne avlesere arbeider som normalt, og alle CD/DVD blir sendt til avleserne når forhåndsarbeidet er foretatt av saksbehandler. Det er fortsatt noe redusert bemanning knyttet til disse tjenestene. Forlenget saksbehandlingstid på inntil 2-3 uker må påregnes.

Telefonhenvendelser vil besvares så langt det lar seg gjøre. Vi oppfordrer til at henvendelser skjer på epost til helse@nkk.no og at purring på avlesning av røntgenbilder mv. unngås, da dette medfører mindre effektiv oppgaveløsning og lenger saksbehandlingstid.

Veterinærbemanningen hos oss er fortsatt vesentlig redusert.
Henvendelser fra medlemsklubber og forbund, samt veterinærer i klinisk praksis, vil besvares i den grad kapasiteten tillater det. Forlenget svartid må påregnes.

Helse- og avlsspørsmål fra enkeltmedlemmer vil ikke bli besvart inntil videre.

 

Medlemsspørsmål og kontingentspørsmål

Alle endringer i ditt medlemskap kan gjøres på NKK Min side.

Har du utfordringer med å få Min side til å fungere – send en epost til medlem@nkk.no

På Min side kan du også betale medlemskapet ditt med kort. Ved kortbetaling på Min side vil medlemskapet bli aktivt umiddelbart. 

Har du spørsmål vedr. kontingentinnbetaling/purring/faktura – send en epost til regnskap@nkk.no. Ordinær svartid på 3 dager vil ikke kunne opprettholdes.

Vi ber om at det ikke purres på allerede sendte eposter.

Medlemsinformasjon og nettbutikk

Vi har som mål og fortsatt gi medlemsinformasjon i alle kanaler. Svar i sosiale medier vil kunne komme senere enn normalt da ikke alt vil kunne besvares når spørsmålene oppstår.

NKK-butikken vil holde åpent som vanlig, og vi skal fortsette med å komme med gode tilbud til alle med hund. Det kan være noe forsinkelse på utsending, men vi skal gjøre vårt beste for at bestillingene skal komme til våre kunder så fort som mulig i tiden som kommer. 

 

Våre samarbeidspartnere: