NKK-veterinærens råd: Til deg som skal levere valper i Norge og i utlandet

beagle valp nkk
Illustrasjonsfoto: iStock

På tross av utbrudd av akutt mage-tarmsykdom hos hund er det ingenting som tilsier at norske valper ikke skal kunne leveres til norske eller utenlandske valpekjøpere.

Publisert:

Det er viktig å forholde seg til importreglene til det landet valpen(e) skal sendes til.

Vaksinasjon

  • Tispa bør være vaksinert etter norske veterinærers vaksineanbefalinger før paring. På den måten vil antistoffer fra tispas blod overføres til valpene. Hvis tispa ikke er vaksinert før paring, bør den vaksineres etter at valpene er født, slik at ikke tispa selv blir syk og smitter valpene. Det kan også være aktuelt å vaksinere under drektighet, men en nytte-/risikovurdering bør foretas av lokal veterinær. 
  • Valpene bør vaksineres før levering, og igjen etter levering. 
  • Følg norske veterinærers vaksineanbefalinger.

Kontakt med andre hunder

  • Tisper med valper som ennå ikke er levert, og andre hunder i samme husholdning, bør være ekstra nøye med å følge Mattilsynets anbefalinger. Hvis tispa blir syk, vil dette kunne ha store negative konsekvenser for valpene. I situasjoner med smittsom sykdom kan tispa eller andre hunder i husholdningen være smittebærere, og dermed overføre smitte til valpene. Dette kan være tilfelle selv om hundene selv ikke viser tegn til sykdom. 
  • Valper har et umodent immunforsvar, og er ofte mer utsatt for sykdom enn det voksne hunder er. Valper bør sosialiseres, men i perioder med mulig sykdomsutbrudd av eventuell smittsom sykdom bør man være spesielt varsom. Hvis valpene ikke MÅ ha kontakt med andre hunder, bør dette unngås i sin helhet. 
  • Etter levering bør også valper unngå kontakt med andre hunder, så lenge Mattilsynet har anbefalinger om redusert kontakt mellom hunder. 

Hvis hunder i husholdningen har vist tegn til sykdom

En mild, rask forbigående diaré på tispe eller valper er ikke uvanlig i barselperioden. Men hvis tispe eller valper har hatt mer alvorlige symptomer, som f.eks. redusert allmenntilstand, feber, eller blodig diaré/oppkast, kan dette være smittsomt, og man må ta forholdsregler.  Alle hunder i husholdningen bør ha vært frisk i minst 14 dager før valper leveres. Alle valpekjøpere bør også gjøres kjent med at det har vært sykdom hos oppdretter, og alvorlighetsgraden av denne. 

Hygiene

Ekstra god hygiene er spesielt viktig i perioder hvor man mistenker utbrudd av smittsom sykdom. Hold valper, tispe og miljøet rundt dem rent og fritt for urin/avføring. 

Vær nøye med god håndhygiene om du håndterer andre hunder.
 

 

Våre samarbeidspartnere: