NKK trues med sanksjoner

Publisert:
 

For to uker siden gikk Norsk Kennel Klub (NKK) ut med en oppfordring til norske hundeiere om å bli hjemme når WDS skal arrangeres i Kina i 2019. Årsaken er den utstrakte og grove mishandlingen av hunder i landet. Nå truer det internasjonale kennelforbundet, FCI, med mulig utestenging av NKK, etter at NKK krever tildelingen av World Dog Show til Kina omgjort.

NKKs Hovedstyre har på vegne av norske hundeeiere engasjert seg sterkt mot mishandlingen av hunder som foregår i Kina, og som toppet seg under Yulin Dog Meat Eating Festival, som gikk av stabelen forrige måned.

- Det har lenge vært fokus på mangel på menneskerettigheter i Kina, og den grove mishandlingen av hunder sammenfaller med en generell mangel på respekt for liv i landet. Som hundeiernes organisasjon er hundevelferd er førende for all virksomhet i NKK. Vi anser det derfor som helt naturlig at vi nå reagerer og gjør det vi kan for å få en slutt på denne mishandlingen, sier NKKs administrerende direktør Trine Hage.

NKKs oppfordring til norske dommere om å takke nei til oppdrag i Kina, samt kravet om at FCI omgjør sin avgjørelse om å tildele World Dog Show til Kina, har ikke blitt godt mottatt av FCI. NKK mottok forrige uke brev fra FCIs advokater, hvor det kreves at oppfordringen til norske utstillere om å holde seg hjemme trekkes tilbake. NKK minnes i brevet om at FCIs medlemsland må forholde seg lojale til de avgjørelser som er demokratisk vedtatt av FCI, og at brudd på dette kan medføre sanksjoner, som eventuell utestenging.

NKKs Hovedstyre har besluttet at NKK ikke endrer standpunkt i saken, og har sendt sitt svar til FCI.

– Det er vanskelig å oppfatte brevet fra FCIs advokat som noe annet enn en trussel, og et klart signal om at NKK nå bør droppe vårt engasjement i denne saken, sier NKKs administrerende direktør Trine Hage.

- NKK anser at vårt engasjement for hundevelferden i Kina vil komme hele det internasjonale hundemiljøet til gode, og det er vanskelig å forstå at vårt sterke ønske om få World Dog Show 2019 flyttet skal møtes med denne typen trusler. Det å flytte World Dog Show 2019 til et annet land vil være et sterkt signal til kinesiske myndigheter, og den eneste sanksjonsmuligheten FCI har ovenfor Kina. Vår klare oppfordring til både utstillere og dommere er derfor å unngå deltakelse i Kina, frem til en dramatisk bedring av hundevelferden i landet er etablert. For å unngå lignende situasjoner i fremtiden er vår klare oppfordring til FCI å etablere minimumskrav for dyrevelferd i land som tildeles denne typen arrangement, konkluderer Hage.

 

Våre samarbeidspartnere: