NKK trenger en solid og sterk økonomisk ryggrad

Økonomiske status

Hovedstyret har hatt, og vil fortsatt ha, stor oppmerksomhet på den økonomiske utviklingen i klubben vår. Som tidligere omtalt, er vi i denne omgang gjennom krisen som følge av hundesykdommen og effekten av Covid-19.

Publisert:

De tiltak som ble iverksatt, har ført til at NKK via lån, gaver og en stor byrde for de ansatte i administrasjonen – gjennom permitteringer og oppsigelser, nå har spart seg til en god økonomisk situasjon.

Nå åpner heldigvis samfunnet opp igjen og dermed øker aktivitetene også for Hunde-Norge. Norsk Kennel klub vender også etter hvert tilbake til det normale liv.

Dagens økonomiske situasjon gir også muligheten til å betale tilbake lånene som ble gitt av klubber, forbund og regioner. Dette er penger som ble gitt da NKK var på randen av konkurs. Nå som økonomien har bedret seg, mener Hovedstyret det er både riktig og viktig å betale tilbake lånene så raskt som mulig, slik at pengene igjen havner der de hører hjemme.

Vi må ruste oss for en ny krise

Dette er ikke den første, og heller ikke den siste krisen som vil ramme NKK. Vi vet at en ny krise vil ramme oss, men vi vet bare ikke når og hvordan den kommer.

Hovedstyret har av våre eiere fått i oppdrag å sikre NKKs eksistens. Det er mange hensyn som skal balanseres i en slik utfordrende oppgave.

Hovedstyret vil at RS skal bli med oss på at vi innen fem år må ha en økonomisk buffer / likviditetsreserve, eller som min sambygding og tidligere finansminister Sigbjørn Johnsen ville sagt det: «Peeng på bok».

Hovedstyret har målsatt denne nødvendige bufferen til 30 millioner kroner. Det er mye penger, men den er nødvendig for at NKK skal tåle neste krise på en bedre måte enn denne gangen, slik at vi kan ivareta medlemmer, ansatte og andre viktige oppgaver for hundeeierne.

NKK er allerede på god vei mot å sikre en solid bufferkapital, så veien til målet er ikke uendelig lang. Samtidig må vi ta innover oss situasjonen NKK fortsatt står i. Administrasjonen har langt færre ansatte enn før pandemien. Samtidig har flere medlemmer, flere registrerte hunder og tilbakeføringen av utstillingsansvaret ført til en stor økning i arbeidsmengden. Det gjør at dagens situasjon er ikke bærekraftig. Noen av de tilgjengelige midlene må derfor også gå til tiltak for å bedre denne situasjonen.

Økning i grunnkontingenten

Grunnkontingenten er en av de viktigste finansieringskildene for NKK. Med bakgrunn i de resultater som er oppnådd og de utfordringer vi ser framfor oss, vil Hovedstyret foreslå for RS at Grunnkontingenten økes med kr. 50,- ut over den allerede vedtatte indeksreguleringen.

Den vil da bli ca. 295,- kroner i 2022. Hovedstyret ser for seg at det kan bli aktuelt med årlige økninger på dette nivået i perioden med oppbygging av kapital. Det er RS som bestemmer dette fra år til år.

 

Med vennlig hilsen og med de beste ønsker for NKK!

For Hovedstyret.

Tom Ø. Martinsen.

 

 
 

Våre samarbeidspartnere: