NKK tilstede på dyreetikkonferanse i regi av Rådet for dyreetikk

Paneldebatt
Fra paneldebatten arrangert av Rådet for dyreetikk. fv. Åshild Roaldset Dyrebeskyttelsen Norge, Odd Vangen NMBU, John Unsgård forfatter, Maria Kjeldaas Johannessen veterinær NKK, Torill Moseng, Den norske veterinærforening, og ordstyrer.

Norsk Kennel Klub deltok 21/11/19 på en dyreetikkonferanse i regi av Rådet for dyreetikk, hvor NKK holdt foredrag. Temaet for konferansen var "Menneskets mest avlede venn - dagens hundeavl i et etisk lys", og NKK snakket om dagens hundeavl i Norge.

Publisert:
 

Det var NKKs veterinær Maria Kjeldaas Johannessen som holdt foredrag på NKKs vegne om dagens hundeavl i Norge. I tillegg deltok hun i en avsluttende paneldebatt med aktører fra blant annet Den norske veterinærforening, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU) og Dyrebeskyttelsen Norge.

Rådet for dyreetikk

Rådet for dyreetikk er utnevnt av Landbruks- og matdepartementet og er et uavhengig organ som skal vurdere prinsipielle etiske forhold rundt dyrehold, bruk av dyr og menneskers forhold til viltlevende dyr.

Det var 8. gangen det ble avholdt en slik dyreetikkonferanse. NKK er svært glad for at vi ble invitert til konferansen, og fikk mulighet til å holde et innlegg og delta i paneldebatten. Vi mener det er positivt at Rådet for dyreetikk avholder denne typen konferanser hvor det settes fokus på etisk hundeavl.

NKK opptatt av at avl skjer i ønsket retning

NKKs formål er blant annet å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, bidra til å fremme positive aktiviteter med hund, og jobbe for at avl skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet. For å få til dette jobber NKK kontinuerlig både internt med regelverk, opplæring og kunnskapsheving, og eksternt ut mot politikere. 

Les mer om hvordan NKK arbeider for avl og oppdrett av rasehund her.

 

Våre samarbeidspartnere: