NKK tar avstand fra uetisk jakt

Publisert:
 

NKK tar avstand fra uetisk jakt

I videoer fra en lukket facebook-gruppe som nå sirkuleres på nett ser man ifølge Aftenposten minker som rives ihjel av jakthunder mens eierne roser hundene.

En av videoene er publisert i en lukket Facebook-gruppe i mars i år, og er også publisert på Youtube. Den avsluttes med teksten «Godt samarbeid mellom terrier og støver».

NKK reagerer sterkt på innholdet i videoen, og de holdningene til dyrs lidelser som fremkommer av filmingen.

- Vår organisasjon har fokus på dyrevelferd og glede, og tar derfor sterkt avstand fra denne formen for jakt. Som jeger har man ansvar for å ivareta dyrevelferd, og det å la hunder rive i hjel et bytte under jakt er et tydelig brudd på både Dyrevelferdsloven og Viltloven. Lovverket slår tydelig fast at jakt skal utøves på slik måte at dyret ikke utsettes for unødvendige lidelser, sier Trine Hage, administrerende direktør i NKK. 

NKK har en egen jakthundkomité som arbeider for at det skapes samfunnsmessig og politisk forståelse og aksept for de ulike jaktformene i Norge der hund benyttes. Komiteens leder, Kjell Enberget, er også kritisk til aktivitetene som fremkommer på denne videoen.

– Dette er ikke representativt for den norske jegeren, og ikke en etisk og forsvarlig måte å bedrive jakt på. Hensikten med bruk av hund i jakt er at viltet skal kunne avlives så humant som mulig av jeger, slår Enberget fast.

NKK er glade for at aktiviteter som dette kommer frem i lyset, og håper at myndighetene kan ta tak i saken med hjemmel i eksisterende lovverk. NKK minner om at alle jegere må være seg sitt ansvar bevisst, og ha fortsatt fokus på dyrevelferd. På den måten kan hunder fortsatt være til nytte og glede, også for jegeren. 

 

Våre samarbeidspartnere: