NKK støtter kampanje om forbud av fyrverkeri

nyttårsaften raketter
Nyttårsaften – en høy pris for fest og moro

Sammen med over 20 organisasjoner, fagpersoner og over 50 000 signaturer, gir NKK sin støtte til kampanjen om å stoppe salg og bruk av fyrverkeri for privatpersoner.

Publisert:
 

Kampanjen ønsker å beskytte dyr, mennesker og miljø fra de unødvendige belastningene og konsekvensene det kan ha å fyre opp fyrverkeri uten kyndig kompetanse.

Kampanjeside: www.neitilfyrverkeri.no

En høy pris for fest og moro

Hvert år blir det rapportert store materielle og fysiske skader, og ikke minst at mange dyr blir skadelidende for menneskers fest og moro. Kampanjen «Nei til fyrverkeri» mener det ikke burde fyres opp fyrverkeri med mindre det er i regi av kommunen, eller på spesielle merkedager slik at man kan forberede seg. Mange dyr, spesielt, er fullstendig forsvarsløse og kan ikke forberede seg godt nok på det skytes opp raketter i timevis. 

Hvert år er det hunder og andre dyr som i ren frykt rømmer av gårde, og opplever sterkt stress når vi mennesker skal skyte opp fyrverkeri. For noen blir konsekvensene av nyttårsaften fatale.

Hunder kan høre dobbelt så godt som mennesker, og det regnes med at de kan oppfatte dobbelt så høye frekvenser som oss. Da kan vi bare tenke oss til hvor godt det smeller når fyrverkeriet går av. Dette mener Norsk Kennel Klub det må bli slutt på.

Hundegruppen Rømlingen som jobber med å spore opp hunder som har kommet på avveie, rapporterte at i forbindelse med nyttårsfeiringen 2021/2022, var det 80 hunder på rømmen som følge av fyrverkeri. Flere av disse har aldri blitt funnet igjen.

Uopprettelige skader til materiell og miljø

I tillegg til fysiske skader på mennesker, fører fyrverkeri på avveie skader på hus og eiendom hvert år. De siste fem årene har Brann- og redningsvesenet hatt over 150 oppdrag knyttet til brann som følge av fyrverkeri, ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Det er også miljøfiendtlig da fyrverkeri inneholder både plast og tungmetaller, som gjør skade over tid i naturen dersom det ikke plukkes opp.

Signer på oppropet

Kampanjen har jobbet i noen år allerede, og det er mange organisasjoner og fagpersoner som i lang tid har tatt til orde for behovet for å utrede og innføre et forbud. Direktoratet for Samfunnssikkerhet har også oppfordret til å utrede problemstillingen. Likevel har verken nåværende eller forrige regjering jobbet videre med oppropet.

Kampanjen har ikke tenkt til å miste motet, og jobber stadig videre med saken. Dette kan alle bidra med ved å signere under på oppropet på www.neitilfyrverkeri.no

Per i dag åpner lovgivningen for at kommuner kan innføre egne regler om å begrense eller forby fyrverkeri, og det er allerede flere kommuner som har gjort dette. Iblant annet Oslo, Stavanger og Tønsberg er det innført søknadsplikt eller forbud mot oppskyting av privat fyrverkeri i hele eller deler av kommunen.

Privatpersoner oppfordres også til å jobbe med lokale opprop, og påvirke sine folkevalgte til å innføre restriksjoner.

 

Våre samarbeidspartnere: