NKK søker leder for Helseavdelingen

Hunder og ball, stillingsannonse

Leder for Helseavdelingen vil ha faglig og administrativt ansvar for avdelingen. Avdelingen består i dag av saksbehandlere, veterinærer, avlskonsulent og røntgenavlesere. Stillingen har ansvar for at avdelingens mål nås med fag- og budsjettansvar, og rapporterer til administrerende direktør. Stillingen er en del av ledergruppen.

 

Hundens fysiske og mentale helse står sentralt i Norsk Kennel Klubs arbeid for hundevelferd, og er en viktig faktor både for å sikre hundens rolle i samfunnet, og best mulig samspill mellom hund og menneske. NKK har gjennom flere tiår stått for en rekke forskningsprosjekter, samt kursvirksomhet i nært samarbeid med veterinærmedisinsk fagmiljø ved NMBU Veterinærhøgskolen.

NKK har det overordnede ansvaret for hundeavl og hunderaser i Norge, men forvaltningen av den enkelte rase delegeres til de respektive raseklubber.

Vi søker en selvstendig, engasjert og inspirerende leder med evne og vilje til formidling, utvikling og forskning.

Rett kandidat har veterinærmedisinsk utdanning, norsk autorisasjon som veterinær, og sterk hundefaglig kompetanse. Kandidater bør ha erfaring fra forskningsaktivitet. PhD vil være en fordel, men er ikke et krav. Erfaring fra arbeid i komplekse organisasjoner med politisk styring vil være en fordel. Du evner å bygge gode relasjoner, samt fange opp og tolke styringssignaler, både fra egen organisasjon og fra politisk hold.

Avdelingens samlede hovedansvar

 • Utdanning og kompetanseheving om helse, avl og oppdrett gjennom
  • Kurs og foredragsvirksomhet
  • Utarbeidelse av informasjonsmateriell
  • Annen opplysning og service til medlemsklubber og oppdrettere
 • Vurderinger rundt NKKs sentrale helseregistreringer
 • Regelverk knyttet til helse innen hundevelferd, doping, hold, trening og oppdrett av hund
 • Forskning og kontakt mot eksterne forskningsmiljøer
 • Kontaktpunkt for veterinærer og fagmiljøer, både nasjonalt og internasjonalt

NKK kan tilby en meget interessant jobb, som i tillegg til kontaktflatene i NKKs egen organisasjon også vil være sentral i arbeid inn mot NMBU og veterinærer, Mattilsynet og departement. Avdelingen består av svært kompetente og hyggelige kollegaer. Vi har særdeles gode pensjons- og forsikringsordninger, lønn etter avtale.

Noe møtevirksomhet på kveldstid og i helger må påregnes.
 

For stillingen samarbeider NKK med Lederhagen AS for prosess og utvelgelse.

Søknad med CV (enkel registrering med vedlegg) sendes via lenke snarest og senest 31. januar.

Ta gjerne kontakt med Filip Skogstad i Lederhagen, 982 04 762, for spørsmål.

Alle søknader blir behandlet konfidensielt og løpende ved mottak.

Klikk her for å søke på stillingen fra Lederhagens nettsider.

 

Våre samarbeidspartnere: