NKK Sandefjord avlyses av smittevernhensyn

NKK Sandefjord avlyst

NKKs særkomite for utstilling (NSU) anser at det er en potensiell smitterisiko forbundet med gjennomføring av NKK Sandefjord. Arrangementet vil samle mange deltakere fra store deler av Sør-Norge, også fra røde kommuner.

Publisert:
 

Til påmeldte

En avlysning av arrangementet vil medføre at alle deltakere får tilbakebetalt sin påmeldingsavgift. Påmeldingavgiften forventes være tilbakebetalt innen utgangen av neste uke (uke 45). Tilbakebetalingen skjer automatisk, og man trenger ikke kontakte NKK i den forbindelse.

For deltakere som har reservert overnatting mv via Oslofjord Convention Center i forbindelse med utstillingen, vil reservasjonene bli kansellert og refundert. Det er ikke nødvendig å foreta seg noe, refusjonen vil komme automatisk.

Bakgrunn for avlysning

Med bakgrunn i regjeringens nye smitteverntiltak presentert på pressekonferanse 26.10.2020, særregler i Oslo kommune og andre kommuner, samt en økende trend i smittespredning nasjonalt har NSU hatt møte for å vurdere NKK Sandefjord.

Potensiell smitterisiko

Iht. nasjonale retningslinjer og Sandefjord kommunes regler pr dato vurderer NSU at det er tillatt å gjennomføre arrangementet. NSU anser likevel at det er en potensiell smitterisiko forbundet med gjennomføring. Arrangementet vil samle mange deltakere fra store deler av sør-Norge, også fra røde kommuner. 

Påmeldte deltakere fra Oslo kommune skal begrense antall nærkontakter innen sitt regelverk, og vil vanskelig kunne delta uten å bryte disse reglene. Ved gjennomføring av arrangementet vil disse ikke få refundert påmeldingsavgift iht grunnreglene for påmelding.

NSU registrerer også at det siste døgn har kommet flere avlysninger fra dommere, noe som potensielt kan forsterkes i dagene frem mot arrangementet. Det er også en risiko for at Sandefjord kommune, som sist uke opplevde en økning i antall smittetilfeller, vil innføre ytterligere tiltak de kommende dagene.

NSU har med bakgrunn i dette vurdert at den beste løsningen er å avlyse NKK Sandefjord av smittevernhensyn.

Øvrige utstillinger

Øvrige utstillinger må vurderes av den enkelte arrangør, basert på både hvor store arrangementer de har, og hvor de er lokalisert. NSU er opptatt av å hindre smitte og sykdom for dommere, funksjonærer og hundeeiere, og dette må tillegges avgjørende vekt når det vurderes muligheter for å gjennomføre arrangementer. NSU vil støtte arrangører som velger å avlyse med bakgrunn i dette.

 

Våre samarbeidspartnere: